DE HARDE WAARHEID

Doordat steeds de harde realiteit onder ogen van de president gebracht werd door Tigri barba in DNA, zijn wij als volk meer te weten gekomen. We weten nu, dat Dora nog steeds de beschikking heeft over dienstwagens van de overheid. Dat voor de Fortuner welke door haar man wordt gebruikt, nu pas de procedure tot koop van de auto is ingezet, dankzij de waarheid van Tigri Bar-ba. Ook zijn wij te weten ge-komen, dat Dora nog steeds veiligheidspersoneel tot haar beschikking heeft, betaald door de belastingbetaler en ondanks dat zij geen minister meer is. Komt dat, omdat Dora misschien een speciale afgezant is van haar ‘baas’, hetgeen zelf door haar kenbaar werd gemaakt. Dit is je reinste vorm van geldverspilling. Het is dus duidelijk, dat een handjevol mensen ge-niet van de ‘geweldige financiële situatie’ in het land. De realiteit was zo hard om aan te horen, dat de president zich gedwongen voelde om weg te lopen tijdens de speech van Tigri Barba, gepaard gaande met een teken naar diens hoofd, hetgeen zou kunnen betekenen dat zijn hoofd niet meer kon tegen de realiteit, of het zou ook een compliment kunnen zijn richting Tigri Barba voor de wijze waarop hij de realiteit naar voren bracht. Overigens kan dit weglopen gekwalificeerd worden als te zijn zwak en onsportief. Het gaat zo goed in het land, dat er alweer een aantal ministers op snoepreis is. Het gaat zo goed in het land, dat ouderen echt bang zijn ouder te worden en dus niet wat we iedere avond voor aanvang van het nieuws moeten aanhoren. In gemoede vraagt men zich af, waar al de adviseurs zijn, en of er nog oogartsen in het land zijn. Is het misschien dat de president bepaalde uitspraken doet om niet meer gezichtsverlies te lijden dan nu het geval reeds is met de zovele loze beloften? In ieder geval was de waarheid van Tigri Barba zo hard, dat zijn hete adem in de nek van de president steeds heter werd. Deze onthulling van Tigri Barba zal zo lang en hard blijven, totdat men stopt het volk te blijven bedonderen. Hoelang nog, tot 2020? De tijd zal het ons leren. Hard blijft de waarheid wel.

Een burger.