BRAINWASH DOOR OVERHEIDSMEDIA

De overheid vindt het duidelijk van groot belang dat de informatieverstrekking gecentraliseerd plaatsvindt. Hoewel er zowel voor radio en televisie nationale zenders zijn, zien we dat er steeds meer overheidskanalen worden opgezet om de informatiestroom naar het volk zo goed als mogelijk te beïnvloeden. De vele instituten die de informatie van de regering naar buiten brengen, zijn onderverdeeld in onder andere Info Act, Focus, Bakana Tori, het Nationaal Informatie Instituut en De Boodschap. De regering probeert via al deze kanalen het volk te beïnvloeden. Dat is duidelijk te merken aan deze programma’s. De informatie die verstrekt wordt, is eenzijdig, wat ervoor kan zorgen dat de doorsnee burger gemakkelijk gelooft wat hem voorgeschoteld wordt. Het Nationaal Informatie Instituut houdt zich bezig met het verspreiden van persberichten van de overheid en stuurt ook uitnodigingen over bepaalde activiteiten naar de diverse mediahuizen. Het komt wel eens voor dat bepaalde mediahuizen een uitnodiging niet ontvangen. Ook zorgt het Nationaal Informatie Instituut (NII) ervoor dat de regering niet in een kwaad daglicht wordt geplaatst. Dit blijkt duidelijk uit een persbericht dat NII heeft uitgebracht gisteren over de herwaardering van de leerkrachten. In het persbericht gaf het NII aan, dat het niet op waarheid berust wanneer gesteld wordt dat leerkrachten na de toegekende herwaardering door de regering, er financieel op achteruit zijn gegaan. Met een forse toename van het brutoloon kan dat absoluut niet gezegd worden, volgens NII. Verder haalt het NII in het persbericht aan dat nadat de herwaardering in april een feit werd, de koopkrachtversterking weg is komen te vallen, omdat dit bedrag al is geїncorpereerd in de herwaardering. Volgens NII is het mogelijk dat de leerkrachten niet goed geïnformeerd zijn hierover, vandaar dat de doelgroep zich benadeeld voelt. Eigenlijk is er geen uitleg meer nodig hierover. De leerkrachten gaan duidelijk niet hiervan uit en mocht het zijn dat ze niet goed geïnformeerd zijn, dan heeft de regering daarvoor gezorgd. Het is de taak van de regering ambtenaren goed op de hoogte te stellen van eventuele verhogingen op het salaris. Nu probeert de overheid de schuld af te schuiven op de leerkrachten en op een manier waardoor de samenleving zal denken dat de leerkrachten onrustzaaiers zijn, terwijl zaken anders liggen. Het volk moet op de hoogte zijn van de dubbele agenda van deze regering. Het wordt tijd dat het volk kritisch kijkt naar de informatie die de regering verspreid.