Project studentenflats ADEK krijgt vorm

De bouw van de studentenflats op het complex van de Anton de Kom Universiteit (AdeKUS), krijgt steeds meer vorm. Arbeiders zijn druk bezig werkzaamheden te verrichten omdat binnen een jaar, in september 2018, alvast de eerste fase opgeleverd moet worden. President Desiré Bouterse was op 11 november 2014 getuige van de ondertekening tussen Joseph Harrosh van de LR-Group uit Israёl en de voorzitter van het universiteitsbestuur, Ryan Sidin, voor de bouw van de studentenflats. Het staatshoofd plaatste ook zijn handtekening onder het contract. De LR- Group financiert de bouw van de flats en de daarbij behorende faciliteiten. Nadat alle werkzaamheden zijn opgeleverd, moeten uiteindelijk 1.500 studenten hun verblijf in de woonunits vinden. De eerste fase biedt verblijf aan 312 personen. Behalve de bouw van woonunits, wordt het gebied ook voorzien van wegen, parkeermogelijkheid, afvoer en straatverlichting. Het totale project behelst de constructie van negen gebouwen. In de fasen die hierna volgen, komen nog meer woonunits, een auditorium en gebouwen voor het doen van onderzoek, bestemd voor de universiteit. De regering wil eerst de voorkeur geven aan studenten in het binnenland om een onderkomen te hebben, omdat die het veelal moeilijker hebben om af te reizen, of om onderdak te vinden bij een familielid in Paramaribo. In een later stadium krijgen studenten van andere hogere opleidingen de mogelijkheid om er te verblijven. Het studentencomplex wordt opgezet ten noorden van de campus van AdeKUS.