BRUNSWIJK KAN GELIJK HEBBEN

Het onlangs afgekondigde Generaal Pardon van de overheid voor illegaal in ons land vertoevende vreemdelingen die enige tijd geleden wel legaal ons land zijn binnengekomen, kan volgens Brunswijk leiden tot mensenhandel. Brunswijk is van mening dat de 600 Amerikaanse dollar die illegale verblijvers uit het buitenland (de regio en Latijns-Amerika) moeten neertellen om hier twee jaar legaal te kunnen verblijven en de 3000 Amerikaanse dollar die de illegaal binnen onze grenzen vertoevenden uit met name Azië en Europa moeten betalen voor dezelfde periode van twee jaar verblijf in ons land, mensenhandel in de hand zal werken. Brunswijk is er geen voorstander van dat een ieder maar zomaar binnen kan komen en dan door betaling van 600 of 3000 dollar een legale status verwerft voor de periode van twee jaar. Brunswijk kan het goed gezien hebben, omdat hij niet onbekend is met het zogeheten ‘veld’ en wat zich daar allemaal in afspeelt. Brunswijk vertoeft veel in het binnenland en ziet wat voor gespuis daar huist en nu vanuit de illegaliteit door betaling van een 600 dollar een legale status kan verwerven. Er zullen volgens Brunswijk, meer lieden hier neerstrijken en zij zullen regelrecht in verband gebracht kunnen worden met de kwalijke en strafbare mensenhandel. Garimpeiros en prostituees zullen gemakkelijk via de zogeheten sponsors en bordeelhouders de vereiste bedragen, die door de overheid worden gewenst, betalen en de uitbuiting van deze armzalige krachten zal grotere en ernstigere vormen kunnen aannemen. De regering Bouterse doet vaak zaken zonder eerst een goede analyse van vraagstukken die zich zouden kunnen voordoen, te hebben gemaakt. Het gaat er over het algemeen vaak zo stuntelig aan toe en de fouten worden dan zichtbaar en de consequenties zijn vaak schadelijk voor het land en zijn imago. We willen zogenaamd mensenhandel voorkomen, maar controleren ruim onvoldoende of er daadwerkelijk sprake van deze misdadige handel is. Feit is wel dat er onlangs een aantal Chinezen vanuit ons land Guyana binnen heeft willen gaan zonder daar de vereiste immigratiedocumenten voor te kunnen overleggen. In het binnenland schijnt de zaak een totaal onoverzichtelijk karakter te hebben. Ook daar zal de controle opgevoerd moeten worden om te bezien wie nou wel in aanmerking komt voor het Generaal Pardon, dat naar onze mening een teki nyan maatregel van de overheid behelst. Is er wel een wettelijke regeling voor dit Generaal Pardon dat behoorlijk wat geld zou kunnen opleveren aan de staat. Ook rijst onmiddellijk de vraag waar deze middelen zullen belanden en waarvoor ze besteed zullen worden. Zoals we al eerder in deze krant schreven, is het overigens niet de eerste keer dat de overheid behoorlijke bedragen in vreemde valuta van vreemdelingen eist die hier enige tijd wensen te vertoeven. We kennen de Garimpeiroregeling onder de regering Wijdenbosch (1996-2000), waarbij goudzoekers zonder enige wettelijke basis werden afgeperst door ze te dwingen dollars te storten op de Centrale Bank in ruil voor een tijdelijke verblijfsvergunning. De tegenwaarde van deze miljoenenopbrengst in dollars werd opgeëist door het Kabinet van Wijdenbosch en wel deels in het kader van de geheime uitgaven die niet mals waren. Brunswijk zit er naar onze mening niet helemaal naast als hij stelt dat de Generaal Pardonregeling juist zal maken dat allerhande figuren die de 600 dollar of 3000 dollar kunnen ophoesten, ons land zullen betreden en dat zulks juist de mensenhandel zal stimuleren. De overheid dient dan ook nauwlettend na te gaan wie die mensen allemaal zijn die voor de Generaal Pardonregeling in aanmerking wensen te komen. De zaak op zijn beloop laten ervan uitgaande dat het allemaal niet zo een vaart zal lopen, dan is het niet uitgesloten dat we met niet ongevaarlijke situaties te maken zullen krijgen. We denken daarbij ook aan het vestigen van cellen die alles te maken hebben met het internationale terrorisme.