ONBEVLEKT?

Op het ministerie van Justitie en Politie, neemt Ferdinand Welzijn sinds het plotselinge vertrek van Eugene van der San nog steeds waar als minister en handelt lopende zaken af. Voor het formuleren van een nieuw beleid op dit departement moet er dan ook binnen de kortste keren een nieuwe bewindsman of -vrouw worden aangesteld door de president. De regering Bouterse is zich er wel van bewust dat er snel een beslissing moet worden genomen met betrekking tot het invullen van die functie. President Bouterse heeft onlangs laten doorschemeren dat er verschillende kandidaten waren voor de functie van minister van Justitie en Politie, maar dat er thans nog slechts twee kandidaten over zijn die volgens hem van onbevlekt gedrag zijn. Het gaat in deze om Ivan Graanoogst, een van de exponenten uit de zogenaamde revolutie en voor korte tijd bevelhebber van het Nationaal Leger, is tevens minister van Leger en Politie geweest tijdens de militaire dictatuur onder leiding van dezelfde Bouterse. Dat Graanoogst van onbevlekt gedrag is geweest, kunnen wij niet met stelligheid zeggen. De man heeft een belangrijke leidinggevende rol gespeeld bij de organisatie van het Carifesta feest enkele jaren geleden. Voor dat feest werd aanvankelijk 17 miljoen SRD begroot en uiteindelijk werd er voor 34 miljoen uitgegeven. Waar is die 17 miljoen SRD extra aan besteed, een vraag waar zelfs de Clad tot op dit moment geen bevredigend antwoord op heeft kunnen krijgen. Het kan toch nooit zo zijn dat Graanoogst die een zeer belangrijke positie had bij de organisatie en moest zorgen voor een vlot verloop van het Carifesta feest, zich nog niet geroepen heeft gevoeld te komen vertellen waar het verschil van 17 miljoen SRD aan besteed is. Zolang dat niet gebeurd is en duidelijk wordt waar dit enorme bedrag aan besteed is, rust er toch mede een smet op zijn naam en is hij niet de juiste persoon om minister van Justitie te worden. Ook is het zo dat Graanoogst in december 1990, een democratisch gekozen regering van het Front voor Democratie en Ontwikkeling met als president Ramsewak Shankar, onder zware bedreiging van militair geweld, heeft afgezet. Deze handeling heeft zeker smet op de man zijn naam gebracht, al wil president Bouterse dat misschien niet zien als een verkeerde en afkeurenswaardige handelwijze. Over Sharmila Mansaram kunnen we kort zijn. Mansaram is een overloper die dat deed uit frustratie over de VHP en puur opportunisme. Mansaram haar grote wens was een verkiesbare plaats op de kiezerslijst van V7 (VHP) bij de gehouden verkiezingen in mei 2015. Toen ze daarvoor niet in aanmerking kwam en de VHP mevrouw Mathoera boven haar verkoos, steeg haar woede ten top. Van de ontevredenheid van de VHP-politica wist de NDP gebruik te maken in een poging de VHP politieke schade te berokkenen. Bouterse noemt Mansaram thans “een juweeltje” dat tot de NDP is toegetreden. Maar Bouterse kennende, weten we dat hij Mansaram zal benutten zolang hem dat goed uitkomt en ook omdat hij heel goed weet dat iemand die, gelijk een politieke salamander, snel een andere kleur aanneemt wanneer het hem of haar goed uitkomt , zeker niet te vertrouwen is en ook snel weer voor een andere politieke organisatie kan kiezen wanneer het de politieke ambities van pas komt. Op het internet circuleert momenteel een kort fragment uit een vraaggesprek dat Mansaram enkele jaren geleden had met presentator Henk van Eyck in het programma ‘To the Point’ van Apintie Televisie, waarin ze behoorlijk uithaalde naar de NDP en haar voorzitter. Thans zit de zwaar opportunistisch ingestelde Mansaram bij Bouterse en de NDP op schoot als het nieuw binnengehaalde juweeltje. En juist een van deze twee mensen ziet Bouterse als nieuwe minister op Justitie en Politie. Heel duidelijk komt hier nu naar voren dat de NDP maar heel weinig keus heeft en uitblinkt bij het ontbreken van het geschikte kader horende bij deze functie. Naar het schijnt, zijn er maar heel weinig mensen die deze functie willen bekleden en dat slechts, omdat er thans op Justitie en Politie maar zeer weinig eer te behalen is en de problemen die zich daar in de afgelopen zeven jaar hebben opgestapeld, bijna onverbrugbaar zijn. Bouterse doet er naar onze mening goed aan nog ietwat langer uit te kijken naar andere kandidaten, omdat deze twee naar de mening van velen in dit land zeker geen schoonheidsprijs verdienen.