Toename zwervers alarmerend

Zwevers! Ja, velen van u zullen van mening zijn dat het geen zwervers zijn, maar thuis- en daklozen. Het zijn in de meeste gevallen drugsverslaafden die rondzwerven in de stad die voor veel overlast zorgen. De zwervers gebruiken de openbare wegen en de bermen als toilet en doen daar dagelijks hun  behoefte. De afgelopen periode is er een zorgwekkende toename van zwervers in ons land merkbaar. Vooral in Paramaribo is dit duidelijk te merken. Denkt u maar aan de Waterkant, de Maagdenstraat, Kerkplein en niet te vergeten het gebouw van de overheid naast de Congreshal. Mensen die daar langs lopen en geen zwervers zien, ruiken vaak wel een onaangename geur: ontlasting. Er zijn niet alleen mannelijke, maar ook vrouwelijke zwervers. Uitgezocht moet worden als de toename door de situatie in het land komt. Noch vanuit de overheid noch vanuit private organisaties worden er stappen ondernomen om de zwerversproblematiek in ons land op te lossen. Onder de zwervers bevindt zich ook een groep mensen die door traumatische gebeurtenissen in het verleden, een zwerversbestaan is gaan leiden. Denkt u maar aan de militaire periode en de Binnenlandse Oorlog. Het geven van een bordje eten en een bad is niet voldoende om deze groep te helpen. Voor deze mensen is er wel een hulpplan ontwikkeld, echter moeten de nodige financiën worden vrijgemaakt door de overheid. De kans op calamiteiten in de binnenstad neemt ook toe, omdat er naast rustige ook agressieve zwervers zijn die een gevaar vormen voor hun medemens. Wij hopen dat de desbetreffende instanties zo spoedig mogelijk maatregelen treffen tegen deze zwervers alvorens er zich ongelukken voordoen. De onderlinge concurrentie tussen de zwervers zelf, maakt de kans dat er vechtpartijen uitbreken, ook alleen maar groter.