Overmakingen Western Union onder vergroot glas vanwege “compliance”

De overmakingen via Western Union (WU) uit het buitenland die ontvangen zijn door een lokale bank vanwege “compliance” niet overgemaakt op de rekeningen van de WU-agenten. Dit vernemen wij uit bankierskringen. De bank in kwestie vond het nodig om de overmakingen aan te houden, omdat gebleken is dat WU zich zou hebben gehouden aan gemaakte afspraken en dat er vermoedelijk sprake zou kunnen zijn van ongebruikelijke transacties. Cliënten van WU zijn naar wij vernemen al ongeveer een week de dupe van deze handeling van de bank, omdat het geld niet wordt overgemaakt, waardoor cliënten niet kunnen worden uitbetaald. Het verzenden en ontvangen van geld via WU werkt als volgt: Er wordt geld vanuit een locatie (land) overgemaakt naar een andere locatie (land) via WU-agenten. Deze handeling wordt in een systeem verwerkt, waarna de zender een code ontvangt. Door middel van deze code, kan de ontvanger het geld dan innen bij de WU-agenten. Via dit systeem wordt dan gecontroleerd of de transactie daadwerkelijk is gepleegd en wordt de cliënt dan uitbetaald. Aan het einde van een werkdag telt WU het aantal uitbetalingen van de WU-agenten op en wordt het overeenkomstige bedrag door een lokale bank in Suriname uitbetaald. De WU-agenten hebben de afgelopen maand heel veel overmakingen gehad vanuit Nederland naar Suriname, met als gevolg dat de WU-agenten met een liquiditeitsprobleem zijn komen te zitten. Bij het ter perse gaan van deze editie was noch de bank in kwestie, noch de heer Ramon Hooplot, van Cari Transfer, agent van WU te bereiken voor commentaar.

door Johannes Damodar Patak