Damvereniging Formatie wordt de Klassieke Meester

Ashwin Chitanie, voorzitter van damvereniging Formatie, die een naamsveranderd ondergaat: De Klassieke Meester. (Foto: Collectie Ashwin Chitanie)

Damvereniging Formatie is opgericht in april 2015 door drs. Eduard Autar GMI en Ashwin Chitanie BBA LLB, zoon van Harold Chitanie MF, met de bedoeling de idealen van laatstgenoemde in de damsport te behouden en de damsport onder de jeugdigen in de omgeving Charlesburg te promoten. De vereniging stapt over naar een nieuwe structuur. Voorzitter Ashwin Chitanie verduidelijk in een interview het waarom van dit besluit.

Vanwaar het idee om naar een nieuwe structuur over te stappen?
Het idee om over te stappen naar een nieuwe structuur heeft te maken met de gewijzigde omstandigheden en inzichten binnen de damvereniging. Een omstandigheid is dat drs. Eduard Autar GMI en wederom naar Nederland vertrok alsook een bestuurslid om er te studeren. De nieuwe structuur heeft ook te maken met structurele maatregelen die genomen zullen worden om waardig deel te kunnen nemen aan toernooien van de Surinaamse Dam Bond (SDB).

Wat zal het verschil zijn tussen de oude en nieuwe vereniging?
Het verschil zal tot uiting komen in onder andere de naamsverandering: van damvereniging Formatie naar damvereniging de Klassieke Meester; als ode aan Harold Chitanie MF, die volgens zijn collega’s haast onverslaanbaar was in het klassiek damspel. Verder zal het verschil ook te merken zijn aan het logo, de overschakeling van een damvereniging met jeugdigen naar volwassenen en de inschrijving van de Klassieke Meester bij de SDB. Na het aantreden van het nieuwe bestuur van de Surinaamse Dambond later dit jaar zal het bestuur van de Klassieke Meester een verzoek tot inschrijving doen.

Wat zijn de doelen van de vereniging?
De doelen van de Klassieke Meester zijn onder andere: *Het promoten van de damsport in de omgeving Nieuw Charlesburg; *Participeren aan toernooien van de Surinaamse Dambond; *Talenten helpen ontdekken inzake de damsport; *Binnen twee jaar behoren tot de top drie damverenigingen in de Suriname

Voor wie is de Klassieke Meester allemaal toegankelijk?
Degene die een lidmaatschap wensen, kunnen een schriftelijk verzoek richten aan de voorzitter, dhr.A.Chitanie BBA LLB op ashwinchitanie@hotmail.com of de ondervoorzitter dhr. K. Nageswar op kailashnageswar 2014@gmail. com. Het verzoek zal na ontvangst in behandeling worden genomen door het bestuur, waarna de aanvrager  na 48 schriftelijk antwoord zal ontvangen.

Volgens Chitanie geniet de damsport veel interesse bij de doorsnee Surinamer, daar Suriname relatief veel huisdammers heeft. Naar zijn mening ondersteunt de overheid de damsport wel. Als voorbeelden haalt hij aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname een sportbureau heeft, waarbij dammen behoort tot de takken van sport die er beoefend worden. Verder heeft het ministerie van Sport- en Jeugdzaken diverse projecten lopen ter stimulering van de damsport waaronder het project “Kon Na Wang”.

door Johannes Damodar Patak