1 april vervroegd

De welbekende 1 april moppen zijn dit jaar heel vroeg begonnen. Als volk hoeven wij niet meer te wachten op die dag zelf, op nieuwjaarsavond werden wij als samenleving al dubbeldik daarop getrakteerd. Het interessante van 1 april moppen is dat je moet begrijpen dat het niet om een ernstige zaak gaat. Het kost soms wat moeite om even door te hebben, dat de bedenker van zo een grap de boel heeft gepakt. Zo hadden wij dat ook op nieuwsjaarsnacht toen onze president van het land zijn nieuwjaarsboodschap voorhield aan het volk. Wij vroegen ons even af voor wie hij zijn boodschap hield. Kennelijk alleen voor de media, omdat die plichtmatig verslag moeten doen. Maar het volk en zelfs zijn aanhangers, hebben niet geluisterd naar wat de man te vertellen had, want niemand moet nog wat van de president hebben, omdat het volk lekker is gepakt na de tweede kerstdag door de brandstofprijs met een kwartje te verhogen.

Dus met uitzondering van de media die de moeite hebben gedaan om verslag te doen van zijn sprookjes, was er echt niemand meer die luisterde. Zelfs in huishoudens waar men owru yari niet uitbundig heeft gevierd, schakelde men de tv op dat moment gewoon uit of men koos om iets anders te doen. Dat is hoe de president anno 2017 ligt bij het volk. In een van onze laatste artikelen in 2016 hebben wij u reeds voorbereid op het feit dat deze man precies weet wat er gaande is en dus zijn oude troef tevoorschijn gaat halen, namelijk zijn troef van scenario’s. Wat heeft de president precies gedaan. Hij probeerde wederom als in 2010 als een held over te komen en kondigde een nieuwe kruistocht tegen corruptie aan. De voormalige kruisvaarders waren de weg kwijt en hadden al een flinke nyang gemaakt, dus is het nu zogenaamd tijd om het volk weer te bedonderen. Dit is wat het staatshoofd ons gaf op nieuwjaarsdag na de brandstofprijs te hebben verhoogd: ‘Ik zal onder geen beding een politiek van ‘names’ en ‘faces’ toelaten. Ik ga geen fraude en corruptie, waar en wanneer die ook zullen voorkomen, toestaan. Ik zeg u toe, landgenoten: ‘names’ en ‘faces’, fraude en corruptie zal ik hard aanpakken! Ik zal verder kritisch ons regeerbeleid evalueren en deze zonder aanziens des persoons, waar nodig, omgooien om daardoor adequate en doordachte maatregelen te kunnen toepassen en effectieve uitvoering van zaken te hebben. Wij gaan die maatregelen nemen, die wij moeten nemen om de economie te saneren. En wel op een manier die het volk niet treft in zijn basisbestaan’. Tot zover een gedeelte uit zijn speech. De man haalt een oude belofte weer uit de kast en weet dat daarover heftig gediscussieerd zal worden en laat die los op de samenleving in de hoop dat hij ze weer bezighoudt en dat het gemopper onder de bevolking afneemt. Dit was natuurlijk het moment voor ons dat wij in lachen uitbarstten, omdat dat natuurlijk een vervroegde 1 april mop is. Het parlement zal proberen de Anticorruptiewet aan te nemen, maar laten wij waken voor gemene streekjes binnen de wet. Precies zoals de Amnestiewet een heleboel gemene zaken heeft. Enkel en alleen om een groepje te beschermen. Wij zullen blij zijn met een Anticorruptiewet ja, maar enthousiast zijn wij niet als wij zien welke regering aan de macht is. Kunt zich nog de Terugroepwet herinneren? Wie kan en mag terugroepen? Er volgen nog meer grapjes.