Surinaamse economie staat voor grote uitdagingen om te herstellen

“De Surinaamse economie staat voor grote uitdagingen om te herstellen van de scherpe output daling in 2020 en 2021, die neerkwam op naar schatting 20 procent op cumulatieve basis. Er is bemoedigende vooruitgang geboekt met het implementeren van het herstelprogramma. Geleidelijk aan wordt de bestaande sociale programma’s worden versterkt om kwetsbare huishoudens en individuen te beschermen. Pogingen door de Surinaamse autoriteiten en hun personeel zijn ondersteund door het verlenen van technische bijstand en een voorwaardelijke lening van USD 688 miljoen in het kader van een 36 maanden Extended Fund Faciliteit. Een eerste kwartaaloverzicht uitgevoerd door het IMF en de Surinaamse autoriteiten in februari 2022 geeft aan, dat het herstelprogramma op schema ligt”, aldus het rapport over 2021 van Staatsolie. In het rapport wordt er gesproken over de jaarlijkse gemiddelde inflatie die versnelde tot ruim 59 procent in 2021, vergeleken met 35 procent in 2020, na de introductie van een free-floating door de markt bepaalde wisselkoers en van sommige andere beleidsmaatregelen die initiële prijseffecten hadden.

“De officiële wisselkoers van de Amerikaanse dollar is in waarde gedaald tot circa SRD 21,30 aan het eind van 2021 die nog SRD 7,52 was rond het eerste kwartaal van 2020. Inflatie kreeg een extra impuls door verstoringen in het aanbod van transport. Dit resulteerde in hogere prijzen voor geïmporteerde goederen en diensten en vervolgens in de lokale kosten van levensonderhoud”, aldus het rapport van Staatsolie.

De onzekere externe omgeving kan volgens Staatsolie, interessante kansen voor Suriname bieden, omdat de prijzen van de belangrijkste exportproducten scherp zijn gestegen. Verwacht wordt dat de verdere uitvoering van het herstelplan van de overheid meer zichtbare vruchten zal afwerpen. “Het doel is om de inflatie naar beneden te brengen, onder andere door een stabiele door de markt bepaalde wisselkoers te handhaven. Zoals beschreven in het Nationaal Meerjarig Ontwikkelingsplan 2022-2026, zullen er meer projecten worden uitgevoerd om de productie en export te stimuleren. Daarom is het verwachtbaar dat in 2022, de productiegroei weer zal toenemen en positief zal worden, terwijl de inflatie verder zal vertragen”, aldus het staatsbedrijf.

More
articles