Inspecteur Terborg neemt commando over bij Mobiele Eenheid

Inspecteur Max Terborg is de nieuwe leidinggevende bij de Mobiele Eenheid (ME) van het Korps Politie Suriname (KPS). Hij neemt het roer over van commissaris Sjaam Debi-Tewari, die vanaf 2013 het bevel heeft gevoerd over deze interventie-eenheid. De ceremoniële commando-overdracht heeft op woensdag 11 mei plaatsgevonden in het Politie Opleidingscentrum. Eerder heeft het KPS deze wijze van overdracht niet gekend, terwijl het korpsvoor-schrift deze gelegenheid wel biedt. Het Interim Management Team (IMT) van het KPS heeft daarom besloten zich hieraan te houden. Waarnemend korpschef Ruben Kensen, sprak zijn waardering uit aan het adres van beide politiefunctionarissen. Hij bedankte commissaris Debi-Tewari als aftredende operationele commandant en zei op diens medewerking te blijven rekenen. De korpschef is ervan overtuigd dat inspecteur Terborg niet onder zal doen en dat met zijn aanstelling de ME in goede handen is. De waarnemend korpschef merkte op dat een goede leider altijd voor een goede vervanging zorgt. Hij weet dat inspecteur Terborg vooral wat betreft discipline, het werk van Debi-Tewari zal voortzetten. Kensen riep de ME op de teamgeest erin te houden, zodat er goed gepresteerd kan worden. Verder gaf hij de nieuwe operationele commandant mee zich in te spannen voor genderevenwicht binnen de ME, aangezien er binnen de politieorganisatie capabele vrouwen zijn die graag binnen deze eenheid willen functioneren.

Commissaris Debi-Tewari nam de leiding bij de ME in 2013 over van inspecteur Hoepel. Hij sprak van mooie momenten en blikte terug op hoogtepunten en dieptepunten. De aftredende functionaris noemde het een eer om op deze manier afscheid te nemen van de ME. Hij gaf aan, beschikbaar en bereid te zijn een adviserende rol te spelen. Aan de ME-manschappen vroeg Debi-Tewari dat zij dezelfde ondersteuning geven aan de nieuwe leiding. Net als Debi-Tewari neemt ook regiocommandant commissaris Orlando Jacott als strategisch commandant afscheid van de ME. Hij bedankte Debi-Tewari voor diens goed gemotiveerde inzet gedurende de afgelopen jaren.

Over de aftredende operationele commandant zei Jacott: “Een man die er niet voor schroomt om met de vuisten op tafel te slaan, wanneer zaken niet naar tevredenheid verlopen of verkeerd worden aangepakt en die durft om personen in verband met de discipline te corrigeren.” Hij vroeg inspecteur Terborg zich sterk te maken voor zijn nieuwe verantwoordelijkheid en een zodanig beleid uit te stippelen, dat de groei van de ME binnenkort zichtbaar wordt voor eenieder. Inspecteur Terborg bedankte het IMT voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij erkent dat het geen makkelijke taak is. Als jonge agent is Terborg ook ingedeeld geweest bij de ME en kent hij het klappen van de zweep. “Ik stap in een rijdende trein en samen zullen wij ons sterk maken om de veiligheid op Surinaams grondgebied gezamenlijk te waarborgen. U en ik zullen het samen doen, we zullen samen de strijd aanbinden om er het beste van te maken. Die rijdende trein zal niet langzamer gaan, maar zal blijven rijden”, zei Terborg tegen de ME-manschappen.

De nieuwe strategisch commandant, commissaris Bryan Isaacs, wenste Terborg veel succes. Isaacs sprak namens het IMT, ook zijn dank uit aan commissaris Debi-Tewari voor diens jarenlange inzet en toewijding. Eveneens bedankte hij commissaris Jacott voor zijn bijdrage aan de ME. Isaacs gaf verder aan dat de ME na de commando-overdracht zal ressorteren onder de directeur Operaties. Volgens hem wordt het commando zodanig overgedragen dat het werk van de ME zonder stagnaties kan worden voortgezet.  De ME is naast de basispolitie en de gespecialiseerde politie, net als het Regio Bijstandsteam (RBT) en het Arrestatieteam (AT), een interventie-eenheid van het KPS. De kracht van deze eenheid is volgens Isaacs, gelegen in het feit dat de ME geen afdeling is, maar een team dat op afroep beschikbaar is. Het IMT onderkent dat de ME toegerust zal moeten worden met de nodige tools. De volgende stap die gezet zal worden, is het voorzien in de meest basale zaken zodat de ME haar werk veilig kan verrichten.

More
articles