Adhin: ‘Zij die het beter zouden doen, hebben zelf hulp nodig’

Sociaal-economische crisis nog niet voorbij

Ashwin Adhin, van de NDP-fractie en  ex-vicepresident, verklaarde tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, dat “zij die het beter zouden doen, zelf hulp nodig hebben, maar willen zij wel geholpen worden, een handreiking voor een nationale dialoog lijkt namelijk vooralsnog afgeslagen te zijn”, aldus Adhin. Volgens Adhin heeft de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) zich in juni 2021 onthouden van stemmen bij de doorvoering van het IMF-samenwerkingsprogramma. Onthouden onder de voorwaarde, dat de regering, ‘huiswerk’ zou meenemen om een bevredigende invulling te geven aan het sociaal deel van het Herstelplan. Adhin benadrukte,  dat het sociaal deel toentertijd heel gering tot uiting kwam, vandaar dat de NDP fractie net als vele externe deskundigen constateert, dat er nog steeds geen passend sociaal vangnet ingesteld is voor de verschillende  kwetsbare groepen. Wel losse maatregelen, ter versterking van de koopkracht van slechts bepaalde doelgroepen zoals de ambtenaren, AOV’ers en vooral de willekeurige verdeling van pakketten. “Dagelijks ervaart het volk aan den lijve de diepe sociaal economische crisis”, aldus Adhin. Adhin verklaarde  dat volgens de president, het volk al uit de crisis is, terwijl het programma van het IMF door wordt gevoerd, met daarbij nog een resterende lening, die aangegaan moet worden van bijkans een half miljard Amerikaanse dollar zonder een investeringsproject. Volgens Adhin heeft de regering nog vele tranches aan leningen te gaan, en bij elke tranche, mag de regering van het IMF weer andere eisen verwachten, die verdere druk zullen zetten op de gemeenschap. “ Kan de regering ons aangeven, dat zij nog steeds gelooft dat de crisis voorbij is”, adus Adhin.

More
articles