KPS belooft aanpak rotte appels in het korps

Tijdens een gisteren gehouden persconferentie van het Korps Politie Suriname (KPS), is door het bestuur van het interim-managementteam aangehaald, dat men niet langer ‘’de rotte appels binnen het korps’’ zal dulden. Dit naar aanleiding van de recente aanhoudingen, waarbij hooggeplaatsten en manschappen binnen het korps, aandeel bleken te hebben in verschillende ernstige strafbare feiten. Volgens een lid van het interim -managementteam, Bryan Isaacs, is er reeds mandaat gegeven, om de  zogenaamde rotte appels uit het systeem te verwijderen. Hij zegt dat het korps staat voor het bestrijden van criminaliteit. Volgens hem moet dat gebeuren met integere medewerkers.

“Het is een proces, maar ik kan de samenleving verzekeren dat de opdracht reeds is gegeven, werd verduidelijkt de rotte appels eruit te halen”, aldus Isaacs. Tijdens de persconferentie werd verduidelijkt dat in de ‘coldcase’ zaak van de drie verkoolde lijken, er mogelijk betrokkenheid is van een hoge politiefunctionaris. Dit gezien er tijdens opgravingen een politiemantel is gevonden, die mogelijk in verband staat met een drugsgerelateerd misdrijf. De betrokkenheid van de agent kan gezien het gaande onderzoek, nog niet worden bevestigd.

In gesprek met een lokaal medium, sprak de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, zijn misnoegen uit over de scheefgang van KPS leden, die vallen onder zijn ministerie. Volgens hem wordt er vanwege het ministerie gewerkt aan psychische begeleiding van de leden. Voorts liet hij doorschemeren, dat tegen ambtenaren die zich met criminele activiteiten bezig houden, verstrekkende maatregelen genomen zullen worden.

More
articles