SNEL VERDIENEN, MAAR MOEILIJKER SPENDEREN

Bepaalde lieden in dit land hebben in de afgelopen decennia veel geld verdiend binnen activiteiten die als malafide kunnen worden aangemerkt. Dit geld is zich dan chartaal gedurende deze periode gaan ophopen in brandkasten en werd regelmatig ingezet om zich verder te verrijken en op listige wijze, het wit te wassen. Maar dat witwassen van op misdadige wijze verdiend geld steeds moeilijker wordt, is een doorn in het oog van de witwassers, die nu op allerlei  manieren trachten deze middelen die in de honderden miljoenen belopen, alsnog in het officiële geldcircuit te krijgen.  André Telting, oud-governor van de Centrale Bank, stelde reeds in 2005 tegenover onze redactie, dat hij ervan op de hoogte is dat de witwassers in Suriname hun geldvoorraden groter zijn dan de monetaire reserves in de Centrale Bank, en dat dat eveneens zo is met de officiële en legale spaarpenningen in vreemde valuta van personen en instanties.  Ook stelde hij, dat er uiteindelijk maatregelen zouden moeten volgen om de illegale geldtransacties, waar het witwassen zeker onderdeel van is, drastisch te verminderen. Doen we dat lokaal niet, dan zal de druk internationaal zo opgevoerd worden dat wij daar wel voor zullen moeten zwichten. Reeds in 2015 en daarvoor, had de zeer eerbare en integere André Telting ingezien, dat we op het verkeerd pad waren beland en dat de witwaspraktijken  in dit land ons in de grootste problemen zouden brengen.  Het is inmiddels zo, dat Suriname een zeer verdacht land is geworden en dat de druk van buitenaf steeds voelbaarder wordt. We hebben thans te maken met een Caribbbean Financiel Action Task Force die ons nauwlettend in de gaten houdt en zowel onze regering als het bankwezen, een schot voor de boeg heeft gegeven. We zullen ons aan de zogeheten en internationaal gangbare compliance regels moeten houden, anders komen er verstrekkende sancties. Suriname zal er alles aan moeten doen dat het witwassen wordt teruggedrongen en dat crimineel verkregen gelden niet kunnen worden ingezet voor de financiering van het internationale terrorisme. Vooral de westerse landen, waaronder in de voorhoede de Verenigde Staten van Amerika, zien erop toe dat landen zich aan compliance houden. Zo wordt er scherp op het bankwezen hier en in het buitenland gelet en kunnen verdacht aangemerkte banken, de grootste moeite krijgen om gelden over te maken. Correspondentbanken in het buitenland, halen hun neus snel op voor banken die als verdacht worden gezien. En vooral omdat  commerciële valutabanken bevreesd zijn voor represaillemaatregelen van externe financiële instellingen en hun valutaovermakingen in gevaar kunnen worden gebracht, neemt men niet zomaar grote stortingen in vreemde valuta meer in ontvangst, zonder precies te weten waar het geld vandaan komt. Voor de notoire witwassers is dit een ware ramp, want je hebt erkende financiële instellingen nodig om het geld weer weg te krijgen en zo wit te wassen. Door de ernstig gewijzigde attitude van de commerciële valutabanken, zijn bepaalde malafide zogenaamde ondernemers die zwemmen in de vreemde valuta aan cash, behoorlijk nerveus geworden. Woedende reacties worden gelanceerd tegen de banken, die niet zomaar grote hoeveelheden chartale valuta in ontvangst willen nemen, zonder dat er aan de voorwaarden van de banken is voldaan.

Men wenst zeer nauwkeurig geïnformeerd te worden waar het cash geld vandaan komt. Kan men daar geen betrouwbare verklaring voor geven, dan wordt het geld niet geaccepteerd. Daar sta je dan met je tonnen aan dollars of euro’s waar je geen verklaring voor kan afleggen.

De cambio’s spelen al jaren een zeer bedenkelijke rol bij het witwassen van crimineel verkregen chartaal geld en dat is allang geen onbekend fenomeen meer. Zowel de Surinaamse regering als het bankwezen, heeft geen keus en zal moeten buigen voor internationale regels en gebruiken, willen we niet helemaal als parialand neergezet worden. Criminelen en hun handelingen zullen er altijd zijn, maar juist de bonafiden zullen uiteindelijk aan het langste eind trekken en daar wordt nu in ons land en extern hard aan gewerkt. Veel malafide activiteiten worden momenteel aangepakt en ontmanteld.

Zeer recentelijk nog in Amsterdam- Zuidoost,  waarbij tien leden van een familie met Surinaamse roots werden opgepakt. De gehele familie hield zich bezig met het witwassen van middelen verkregen uit de drugshandel. De samenwerking tussen drugsbestrijdingsdiensten wordt steeds intensiever en de resultaten liegen er niet om. Suriname zal zich steeds meer en vaker moeten gaan houden aan regels die internationaal gangbaar zijn en dat geldt natuurlijk ook voor de eerdergenoemde CFATF regels. Blijven wij halsstarrig geldende regels omzeilen, dan trekken wij zeker als land aan het kortste eind en zullen de strafmaatregelen niet uitblijven.

More
articles