CRIMINELE ORGANISATIE OORZAAK AFBRAAK REKENKAMER

De Rekenkamer mag niet over de inhoud van haar jaarverslag met pers praten. Wij van Keerpunt, vinden dat dit absoluut in strijd met transparant en prudent beleid is. Het feit dat het jaarverslag openbaar gemaakt wordt, maar zonder enige toelichting aan de media laten zien, ervaren wij als een ernstige beknotting. Hoewel de Rekenkamer haar verslagen aan de media mag aanbieden, is het niet toegestaan dat de Kamer deze verslagen toelicht of uitlegt. Dit heeft de toenmalige assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons in 2019 het parlement voorgehouden. Wij weten inmiddels dat de Rekenkamer systematisch is uitgehold door leden van de vorige regering. Keerpunt vernam reeds in maart dit jaar dat er thans onvoldoende auditcapaciteit aanwezig is bij de Rekenkamer, om een inhoudelijk deugdelijke auditverklaring te kunnen afstaan. Hoe moeten wij dan weten, of de cijfers die de Rekenkamer in haar rapport heeft vastgelegd, kloppen en ook in overeenstemming zijn met de begroting van de verschillende ministeries. Waarom is het zo moeilijk voor deskundigen hun bevindingen toe te lichten aan de gemeenschap of hebben zij iets anders te verbergen? Niet lang terug verscheen een artikel in Keerpunt ten aanzien van de Rekenkamer en hoe die systematisch kapot is gemaakt. Wij haalden in hetzelfde artikel aan, dat de Rekenkamer naar verluidt, op dit moment maar twee leden heeft die voldoen aan de Wet Rekenkamer. Voorts vernam Keerpunt, dat in september 2021, er drie leden benoemd zijn, maar die hebben een incompatibiliteitsprobleem en er moeten daardoor drie nieuwe leden worden benoemd. Met betrekking tot de incompatibiliteit van de drie leden, heeft de voorzitter van de Rekenkamer, correct en adequaat gehandeld op 13 oktober 2021, door onmiddellijk na constatering van de incompatibiliteit, hiervan conform de wet, melding te maken bij de president en DNA. Het is aan DNA en de president, ervoor te zorgen dat er nieuwe leden worden benoemd binnen de wettelijke termijn die reeds op 25 februari jl. is verstreken. De Rekenkamer moet minimaal drie leden hebben om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen en gezien de situatie, kan dat ook niet. Nu begrijpen we de rol van de ex-DNA-voorzitter. Zij wist al jaren dat een criminele organisatie bezig was op het ministerie van Financiën en de CBvS. Dat heeft het Hof van Justitie onlangs ook beoordeeld. Haar taak was naar onze mening, bescherming te bieden aan deze criminele organisatie waaronder, het maken van amnestiewetten, het niet in staat van beschuldiging stellen van politieke ambtsdragers, zoals de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, en het roekeloos verhogen van het obligoplafond. Zij stuurde als DNA-voorzitter, wetten naar de gewezen president die nooit door DNA waren goedgekeurd, zoals de valutawet, die door de rechter is aangehouden. Wat de Rekenkamer betreft, kon ze voorzien, dat dit instituut eens zou ontdekken, wat de criminele organisatie binnen Financiën en de moederbank deed. In haar beschermende rol kwam ze met een initiatiefwet, waarin was opgenomen dat de Rekenkamer niet met de pers mocht praten over haar rapporten. Volgens een persbericht van 2019, was aanvankelijk zelfs een mediaverbod opgenomen in die wet. Overigens is deze houding van de NDP naar de Rekenkamer geen nieuwigheid. We kunnen ons nog heugen, dat de toenmalige president Jules Wijdenbosch, op 2 mei 1997 een verjaardagsfeest gaf op staatskosten, dat bedroeg toen rond de SF 26 miljoen of USD 52.000. Hans Prade, die op dat moment voorzitter van de Rekenkamer was, bracht dit naar buiten. De NDP-fractie in De Nationale Assemblee nam toen een motie van wantrouwen tegen Prade aan en hij werd ontslagen. Hij vertrok vervolgens naar Nederland. De Rekenkamer vereist goede ondersteuning en naar Keerpunt verneemt, staan er momenteel ruim 60 vacatures open voor kader. Exclusief de functies van secretaris, adjunct-secretaris (audit director) en directeur van het Bureau van de Rekenkamer. Dit terwijl er wel kader is dat naar een baan zoekt. Wij denken dat bij de invulling van vacatures, het erom zal moeten gaan, dat de Rekenkamer adequaat personeel moet aantrekken en bijscholen. De Rekenkamer heeft naar verluidt, USD 70.000 betaald aan een lokaal accountantskantoor voor een training van 5 dagen aan 10 mensen die waarnemen in de functie van auditor. Daarnaast heeft de Rekenkamer USD 70.000 betaald aan een adviesbureau in Portugal voor het opstellen van een organisatieschema dat het bureau heeft gekopieerd van Nederland. Het belang van een goed opperende Rekenkamer is essentieel voor een adequaat beheer van overheidsfinanciën en begrotingscontroles.

 

More
articles