Vakbeweging wil minimumuurloon op redelijk niveau krijgen

Dayanand Dwarka, heeft tijdens de herdenking van het 52-jarig bestaan van C-47, meegedeeld dat de vakbeweging het minimumuurloon op een redelijk niveau wil krijgen. Volgens Dwarka waren er een heleboel issues die speelden bij het opstellen van het sociaal akkoord. Echter zijn niet alle zaken in details opgenomen. De vakbeweging heeft zich beperkt tot een vijftal belangrijke kwesties: de belastingen, de koopkrachtversterking, het sociaal vangnet, het prijsbeleid en ondernemerschap en werkgelegenheid. Dwarka gaf ten aanzien van het sociaal vangnet aan, dat een reeks van maatregelen die deel uitmaken van het sociaal akkoord, erop gericht zijn om kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. Voor dit jaar zijn er plannen voor de verhoging van enkele sociale voorzieningen.

“De vakbeweging wil voorkomen dat groepen verder achteruitgaan en dat afspraken die gemaakt zijn en opgenomen zijn in het akkoord, niet worden uitgevoerd”, zei Dwarka. Hij gaf aan dat grote groepen in de samenleving afhankelijk zijn van het minimumuurloon en benadrukte, dat die mensen een rechtvaardig en menswaardig minimuurloon moeten krijgen. “We zijn nog niet eruit, terwijl in het sociaal akkoord is opgenomen dat per 1 januari een nieuw minimumuurloon zou moeten komen. Vandaag is 12 januari en tot onze spijt is het nog niet bekend wat het minimumuurloon is. Grote groepen zijn daarvan afhankelijk en de mensen die daaronder vallen, bellen ons dagelijks”, stelde Dwarka. Hij zei dat de kwestie onder de aandacht van de regering is gebracht.

Volgens hem zijn er fundamentele verschillen in de inzichten die leven bij de vakbeweging om te komen tot een bijstelling van het minimumuurloon en de inzichten van de Loonraad. Desondanks wil de vakbeweging overleg en wil zij graag dat het achterhaalde minimumuurloon naar een redelijk niveau wordt gebracht.

Voor wat betreft de belastingen zei Dwarka, dat het duidelijk is dat de eerste afspraken  daaromtrent worden uitgevoerd. Voor de implementatie zouden enkele wetten gewijzigd moeten worden, wat intussen al is gebeurd. Het plan is om deze maand nog de belastingverlichtende maatregelen door te voeren, waarbij de belastingdruk voor de werkende klasse zal worden verminderd. “De werkers zullen eind van de maand alvast de verlichting merken”, stelde Dwarka.

Ten aanzien van de koopkrachtversterking, zei hij dat de belastingverlichting een koopkrachtversteking betekent voor de totale werkende klasse, maar dat specifiek voor de ambtenaren en zij die daaraan gelijkgesteld zijn, er afspraken zijn dat er een loonronde komt. Hierover is er nog overleg gaande met de vakbeweging.

More
articles