Wereldvoedselprijzen in 2021, grootste stijging in afgelopen tien jaar

Uit gegevens gepubliceerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is gebleken, dat de wereld in 2021 de grootste stijging van de voedselprijzen in tien jaar heeft doorgemaakt. Sinds het begin van de pandemie zijn meer dan 150 miljoen meer mensen in hongersnood beland.  Abdolreza Abbassian, een econoom bij de FAO, noemde de cijfers verontrustend. Ten opzichte van 2020 heeft de FAO geconstateerd, dat de voedselprijzen wereldwijd met 28 procent zijn gestegen.

Bij producten zoals plantaardige en sojaolie, zijn de  waarde-indexen gestegen met 66 procent en bereikten een recordniveau. De FAO haalde daarbij aan, dat de wereldprijs voor sojabonen hoog bleef, onder druk van een sterke importvraag uit India en de beperkte voorraden. Voor granen bedroeg de stijging in het jaar 27 procent, waarmee de sector op het hoogste niveau in negen jaar staat. Volgens de FAO lagen de prijzen van maïs en tarwe in 2021, 44,1 procent hoger dan hun respectieve 2020-gemiddelden, voornamelijk met een sterke vraag en een beperkter aanbod, vooral onder de belangrijkste exporteurs. “Rijst was de enige grote graansoort met een prijsdaling in 2021, waarbij de prijzen gemiddeld 4 procent onder het niveau van 2020 daalden”, aldus de FAO.

Vlees zag in dat jaar een prijsstijging van 12,7 procent. Over de verschillende categorieën heen liet schapenvlees de grootste prijsstijging optekenen, gevolgd door rundvlees, terwijl de prijzen van varkensvlees licht daalden.

Ondertussen registreerde de FAO Sugar Price Index een stijging van 37,5 procent ten opzichte van het jaar en bereikte het hoogste niveau sinds 2016. “De verzwakking van bijvoorbeeld de Braziliaanse real ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de lagere ethanolprijzen droegen ook bij aan de daling van de suikerprijzen op de wereldmarkt in december”, aldus de FAO.

More
articles