Coutinho: ‘Elke Surinamer zou een bankrekening moeten kunnen openen’

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) is blij dat er een publieke versie van het NRA (National Risk Assessment) rapport eindelijk publiekelijk is vrijgegeven op 15 november jl, nadat het uitgebreid rapport op 1 maart 2021 was verstrekt aan de overheid. “Wij kunnen het belang van een succesvolle uitvoering van de aanbevelingen hierin niet genoeg benadrukken, en de gevolgen hiervan onder andere op het openen van een bankrekening voor zoveel mogelijk Surinamers”, laat de voorzitter van de SBV, Steven Coutinho weten.

Compliance Control Framework

Coutinho benadrukt, dat uit het NRA rapport valt af te leiden, dat de bankensector gemiddeld de hoogste score heeft van de kwaliteit ten aanzien van de AML/CFT controls. “Dat wil echter niet zeggen, dat we er al zijn. Het rapport laat zien dat hoewel de banken het hoogst scoren, dat zij nog net een 0.36 uit 1.0 scoren (waarbij 1.0 het hoogste is). Hiermede kan gesteld worden dat de kwaliteit van de AML/CFT controls, overall nog steeds te laag is. Om ervoor te zorgen dat er een eenduidige manier van werken is bij alle banken die voldoen aan zowel lokale regelgeving alsook internationale richtlijnen, is de SBV sinds enige maanden gestart met het opstellen van een nieuwe Compliance Control Framework (CCF) met bijbehorende procedures voor onder andere het openen van rekeningen van klanten en voortgezette controles op al bestaande relaties.

De CCF adresseert alle actiepunten die genoemd zijn door het NRA-rapport voor wat de banken betreft”, aldus de SBV voozitter.

SIRA

Het NRA legt de basis voor het per bank uitvoeren van een SIRA. Landen maken een NRA en banken een SIRA (systematische integriteits risico analyse). Hierin bepalen banken welke echte integriteitsrisico’s ze nu lopen. Dit geschiedt op een risico gebaseerde wijze: hoog risico -> veel aandacht en maatregelen en laag risico -> minder aandacht en maatregelen. Zo komt er duidelijk uit het NRA wat de hoog risicosectoren zijn in Suriname. Met het CCF project zorgen we ervoor dat onze banken allemaal op dezelfde manier werken en hiermee levert de bancaire sector haar bijdrage om de beoordeling door CFATF, positief te beïnvloeden. Wat het geheel land dan ook ten goede zal komen.

Bankrekeningen

Er is volgens Coutinho veel te doen om het openen van bankrekeningen in de samenleving. “Het moge duidelijk zijn dat elke bank in Suriname het belang onderschrijft dat elke Surinamer een rekening zou moeten kunnen openen. Tegelijkertijd onderschrijven wij allen dat er een eenduidige manier nodig is om dit te bewerkstelligen, zodat wij gezamenlijk de integriteit van ons financieel systeem kunnen behoeden van de dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s – en een isolement van het internationaal financieel systeem”, stelt hij.

Poortwachter

“Zodra de oplevering van het Compliance Control Framework project af is in de maand december, zullen banken beginnen met o.a. het gezamenlijk uitrollen van een eenduidige manier van on-boarding, zodat u als klant weet waar u aan toe bent als het gaat om een bankrekening te openen, veilig te gebruiken en te behouden in de toekomst. Banken nemen hun verantwoordelijkheid van poortwachter van het financiële systeem, zoals dat van iedere bank in de hele wereld verwacht wordt. We beseffen ons dat dit soms ongerieflijk is voor u maar het is de enige manier om op de lange termijn duurzaam welvaart te creëren voor ons mooie land”.

More
articles