JusPol blijft KBS leden informeren over lopende zaken

Leden van het Korps Brandweer Suriname vinden dat het te lang duurt om  achterstallige zaken hun korps betreffende gerealiseerd te krijgen. Ze zijn daarom in beraad. Een vertegenwoordiging van de leden heeft op dinsdag 16 november een onderhoud gehad met minister Kenneth Amoksi Justitie en Politie.

Tijdens deze ontmoeting heeft de bewindsman de groep geïnformeerd over de lopende zaken met betrekking tot de medische voorzieningen. Verder is er ook gesproken over de stand van zaken, voor wat betreft het verhogen van de voedingstoelage. Bij deze meeting was ook de directeur Operationele Diensten, Olton Helstone, aanwezig.

De leden vinden dat zij de inspanningen van de minister zien, maar desondanks zaken niet vlot verlopen. De groep benadrukt dat zaken van het KBS steeds worden verschoven naar de Raad van Ministers, terwijl andere zaken snel worden afgehandeld. “We zijn geen vreemden in Jeruzalem”. Het is ook moeilijk de leden in toom te houden, omdat zaken steeds vertraagd worden. Bij de leden komt het dan over, alsof zij steeds aan het lijntje worden gehouden.

De groep hoopt dat het voorstel, omtrent het verhogen van de voedingsgelden, nog deze week wordt goedgekeurd. Dit voorstel had minister Amoksi reeds gestuurd naar de Raad van Ministers.

De directeur Operationele Diensten, Olton Helstone, zegt dat voor de regeling van de medische voorzieningen, speciale procedures, gevolgd moeten worden. De minister heeft het contract reeds getekend en liggen de stukken nu weer op het bord van het Staats Zieken Fonds. Hij zegt verder dat het Staatsziekenfonds (SZF) onder andere belast is met de verzekering van alle ambtenaren. Dit zijn 16 departementen met allemaal hun eigen situatie. Hij wees de brandweerlieden erop, geduld en begrip te tonen.

Men was het eens dat er tussen de leden en het ministerie wederzijds vertrouwen moet zijn. Verder is ook belangrijk te weten, dat zij dezelfde doelstellingen hebben. Partijen zullen eind deze maand weer bij elkaar komen. Ook de leden van de vestiging in Albina zijn in beraad. Ze zijn ontevreden over de huisvesting en de staat waarin de kazernes zich bevinden.

More
articles