SPELEN MET VUUR

Wie met vuur wenst te spelen, zal ontegenzeglijk zijn vingers branden.  We zitten momenteel nog in de vierde golf van de Covid-19 pandemie en lopen als we de onvoorzichtigheid  ons de baas laten worden,  en door met name de Covid-19 protocollen te negeren, het risico, in een vijfde Covid-19 golf, inclusief de Deltavariant, terecht te komen. Leden van het Covid-19 Outbreak Management Team O.M.T.,  hebben ons tot vervelends toe erop gewezen, dat  we nog niet uit de vierde golf  van Covid-19 besmettingen zijn,  al zijn er duidelijk tekenen  van een daling in het dagelijkse aantal besmettingen en doden. Leden van het voormelde team hebben ons dan er ook op gewezen, voorzichtigheid te blijven betrachten om besmetting van dit niet ongevaarlijke virus, te voorkomen. Maar velen nemen Covid-19 nog steeds niet serieus ofschoon er al 1140 landgenoten aan deze ziekte zijn bezweken. Het is daarom meer dan terecht, dat de leden van het Outbreak Management Team, OMT erop blijven hameren, dat we de Covid-19 protocollen moeten blijven eerbiedigen en  daarenboven zich te laten vaccineren. En juist omdat  we hebben gezien, hoe het allemaal verlopen is vanaf de eerste golf en dat we steeds weer in een volgende  golf zijn beland,  zouden we gevoeglijk mogen aannemen, dat men de ernst van de zaak is gaan inzien. Ook hoeven we het internationale nieuws maar te volgen, om te concluderen wat versoepeling van overheidsmaatregelen  incasu de Covid-19 pandemie en haar bestrijding,  tot gevolg heeft gehad in Duitsland, Nederland, Frankrijk, België, Oostenrijk   en  vooral Rusland, waar in korte tijd al duizenden doden  zijn gevallen . In het laatstgenoemde land door de slechte vaccinatiegraad en het gebrek aan vertrouwen  van de Russische burger in het “Sputnik” vaccin.  En juist omdat we zien wat losbandigheid, grootschalig feesten, weigeren te vaccineren  en te snelle versoepeling van overheidsmaatregelen tot gevolg kunnen hebben in de Europese staten, zou er bij ons een lichtje moeten zijn gaan branden, door voorlopig  niet te snel te versoepelen, vooral omdat we niet de mogelijkheden hebben, een nog grotere uitbraak vervat in een vijfde golf, het hoofd te bieden.  Maar ook hier denkt de overheid niet goed na en heeft beslist dat op 25 november onze onafhankelijkheidsdag er een parade en defilé zullen worden gehouden en dus er geen sprake zal zijn van een total lock down,  en wordt men zelfs in de districten aangemoedigd, onze nationale feestdag te vieren.  Regelmatig vragen we ons daarom  ook af, of men geen berichten leest, of op zijn minst naar het NOS journaal op de verschillende televisiezenders kijkt, om beter op de hoogte te geraken, wat voor gevaar er ook voor ons dreigt, als we een loopje denken te  kunnen nemen met Covid-19 en de Deltavariant. De regering had beter moeten weten en beslissen 25 november  in alle rust voorbij te laten gaan, al was het maar ter bescherming van de onderdanen en het verder terugdringen van Covid-19. Wij zullen het daarom zeker niet vreemd vinden, als na 25 november het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer enorm zullen stijgen.

More
articles