PAHO: ‘Covid-pandemie lessen toepassen om klimaatverandering te verbeteren’

Jarbas Barbosa, de assistent-directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO zegt dat terwijl wereldleiders deze week naar Glasgow gaan voor de COP26-klimaattop, er op geattendeerd dient te worden dat landen zich moeten voorbereiden, door de lessen die zij voor de COVID-19-pandemie hebben geleerd toe te passen. Dit om de gevolgen van klimaatverandering en toekomstige crises te voorkomen.

Met 800.000 nieuwe covid-besmettingen en 18.000 covid-gerelateerde sterfgevallen, welke de vorige week in de Pan-Amerikaanse regio werden gemeld, heeft de pandemie volgens Barbosa, een momentopname gepresenteerd van hoe onvoorbereid we zijn op zulke ontwrichtende gebeurtenissen. Volgens hem, hebben veel gezondheidszorgsystemen in de regio het zwaar te verduren gehad onder de gevolgen van COVID-19. De landen moeten nu dringend actie ondernemen, om zich voor te bereiden op de gevolgen voor de gezondheid van een mogelijk langdurigere klimaatcrisis. Hoge temperaturen, extreme weersomstandigheden en vervuiling hebben geleid een toename van hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen, alsook tot een toename van door vectoren overgedragen ziekten zoals Zika en Chagas. Een toename van de omvang en de frequentie van bosbranden en droogtes in de regio, vormt ook een bedreiging voor de middelen van bestaan en leidt tot een grotere voedselonzekerheid.

Barbosa haalt voorts aan, dat wetenschappers gewaarschuwd hebben, dat als er niets aan de klimaatverandering binnen ons milieu, onze voedselsystemen en onze leefomstandigheden gedaan wordt, het dan mogelijk verwoestender gevolgen voor onze gezondheid tot gevolg kan hebben.

In de afgelopen week is het aantal covid-besmettingen en covid-doden in grote delen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika gedaald, met uitzondering van Paraguay, waar het aantal coronagevallen sterk is gestegen, en Belize, waar een sterke stijging van het aantal sterfgevallen werd gemeld.

Ook op de grotere eilanden in het Caribisch gebied, waaronder Cuba, werden dalende trends waargenomen, maar kleinere eilanden, waaronder Saint Kitts & Nevis, Barbados, Anguilla en Saint Vincent & de Grenadines, meldden een toename van het aantal infecties en sterfgevallen. Hoewel 44% van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied nu volledig is gevaccineerd, wees dr. Barbosa op de aanhoudende ongelijkheid, waarbij de vaccinatiegraad in sommige landen nog steeds onder de 20% ligt.

(Bron: Paho)

 

 

More
articles