Amoksi bespreekt diverse uitdagingen KPS

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, heeft gisteren in het tv-programma To The Point, enkele uitdagingen waarmee het Korps Politie Suriname te kampen heeft, besproken. Veel manschappen hebben bijvoorbeeld geen goede kleding en schoeisel. Volgens de minister is het een uitdaging en is er over een hele lange periode niet geïnvesteerd in de korpsen.

Amoski zei dat hij bepaalde dingen is komen aantreffen en dat hij graag verandering wil, maar dat hij de grote financiële ruimte nog niet heeft gevonden om de benodigde investeringen te doen. “Ik zit met heel wat missives van uniformen, schoenen en spullen die nodig zijn. Niet alleen van de politie, maar ook van andere korpsen. Er zijn mensen die zelf hun kleren hebben gemaakt en schoenen gekocht en men vraagt dat het ministerie ze vergoedt, omdat ze duizenden hebben geïnvesteerd om zich goed te kleden”, stelde Amoksi.

Vooral de politie int veel geld voor de staat via boetes, maar die gelden gaan eerst naar het ministerie van Financiën dat vervolgens een deel terugstort voor Justitie en Politie. Amoksi zei dat hij een gesprek hierover had met de president. Er is volgens de minister een regeling waarbij delen van de boetegelden terugvloeiden naar de politie, maar al een hele tijd komen deze gelden niet bij de politie. “We hebben erover gesproken en ik werk naar het moment wanneer we de gelden weer gaan ontvangen, omdat het motiveert om harder aan tegen te gaan. Er was een periode waar afdelingen harder gingen werken om meer gelden binnen te brengen. Niet om de samenleving te duperen, maar het is gewoon hun werk”, zei de minister.

Amoksi is het erover eens dat bepaalde zaken niet meer door de politie gedaan hoeven te worden en dat die afgestoten kunnen worden naar burgers. De minister deelde mee dat er een project is dat reeds besproken is met de korpsleiding, waarbij de politie verkeershandhavers opleidt die zich concentreren op de verkeershandhaving. Op deze manier kan men de politie ontlasten, omdat het korps de manschappen nodig heeft. De minister deelde mee dat het ministerie geen nieuwe mensen van buiten zal opleiden, maar dat er binnen de overheid interne sollicitaties geplaatst zullen worden waarop ambtenaren kunnen reageren. ‘’Sommige ambtenaren zijn misschien moe om op kantoor te zitten en anderen hebben soms gewoon nieuwe uitdaging nodig’’, aldus de minister

Over het opleidingsniveau van de politieambtenaren, zei Amoksi dat de manschapen na instroming alleen de kaderopleiding en inspecteursopleiding voltooid hebben.

Hij deelde mee dat men een tijdje geleden geprobeerd heeft om alleen middelbare scholieren aan te nemen, maar dat velen graag verder wilden studeren en als gevolg daarvan een groot deel weer snel wegtrok. ‘’De uitdaging is om te voorkomen dat de korpsen een vergaarbak worden voor zij die het niet gemaakt op school’’, zei Amoksi.

Volgens hem zou het goed zijn om bepaalde dingen vanuit het korps te stimuleren zoals frequente workshops, lezingen en mensen stimuleren om te lezen. Over de manschappen zie zichzelf verder willen scholen, maar dat niet kunnen vanwege de chronische onderbezetting, zei Amoksi dat er een project loopt om politieonderwijs anders aan te pakken. ‘’Er is een Politie Academie, waarvan de naam intussen is veranderd, maar de inhoud dekt de lading niet. Het Politie Opleidingscentrum moet gereorganiseerd worden, waarbij de focus echt wordt gelegd op onderwijs’’, aldus de minister.

More
articles