ONVOORSTELBARE ONTWIKKELINGEN

Er doen zich de laatste maanden zeer onvoorstelbare en zeker verontrustende en gevaarlijke ontwikkelingen in dit land voor, die zelfs de nationale veiligheid in het geding kunnen brengen. Steeds meer en vaker worden wij als samenleving geconfronteerd met zaken, die betrekking hebben op de grensoverschrijdende criminaliteit en de verwevenheid van hooggeplaatsten binnen de publieke sector met lokalen die deze vorm van misdaad coördineren en er als deel van de informele sector, goed aan verdienen en ongemoeid tewerk kunnen gaan. Maar gezien de activiteiten van deze lieden binnen de informele sector steeds openlijker en  grootschaliger worden, bijvoorbeeld gezien  de enorme onderscheppingen van duizenden kilo’s  cocaïne hier en in voornamelijk Europa, komen de verbintenissen binnen de grenzen van onze republiek steeds meer naar buiten, en valt het niet meer te ontkennen, dat we te maken met hebben met een gevaarlijk en zelfs staatsgevaarlijk fenomeen. Ook staat het als een paal boven water, dat bepaalde cruciale overheidsinstanties reeds zo zijn geïnfiltreerd door de informele sector, waarbij er overduidelijk sprake is van zware financiële ‘tegemoetkomingen’, waardoor er in veel gevallen niet meer ten volle kan orden gerekend op de ondersteuning  van het staatsgezag, laat staan van een gedegen bescherming.  De laatste maanden is steeds vaker bewezen, dat leden van de gewapende machten, zwaar betrokken zijn geraakt bij de grensoverschrijdende criminaliteit en dat er openlijke hand- en spandiensten worden verleend. Zo ernstig is het zelfs dat zwaar bewapende ambtenaren, die eigenlijk het werk van opsporing dienen te verrichten, tot beveiliging van drugstransporten en het in veiligheid brengen van drugspiloten overgaan en dat zulks zelfs bij onze inlichtingendiensten bekend is. Op de sociale media worden al deze buitensporige ontwikkelingen breedvoerig gedeeld en betrokkenen met naam en toenaam gepubliceerd. Dat het thans zo ernstig is dat een commissaris van politie, in april van 2015 benoemd en geïnstalleerd, nu in hechtenis vertoeft wegens zijn vermeende betrokkenheid bij het transport van 400 kilo cocaïne vanuit de omgeving van Moengo naar Paramaribo, geeft aan hoe ernstig de situatie is en in welk gevaar wij als land verkeren. Ook een inspecteur van politie, belast met de beveiliging van de vicepresident, zou bij dit misdrijf betrokken zijn en verkeert eveneens in hechtenis. Wat ook voor bezorgdheid bij velen heeft gezorgd, is de vermissing van een piloot, die betrokken zou zijn geweest van drugssmokkel, we hebben het hier over de onderschepping van ruim 900 kilo cocaïne op de Tafelberg. Deze piloot maakte deel uit van het Nationaal Leger en dat geeft dus ook gelijk aan de verwevenheid van elementen binnen de grootste gewapende macht met de grensoverschrijdende misdaad. Overigens is dit geen nieuwe ontwikkeling, omdat het sinds de jaren tachtig  geen geheim meer is dat leden van het Nationaal Leger, zich hebben weten te verrijken door hun betrokkenheid bij deze vorm van zware criminaliteit. Maar de zaak heeft momenteel een sneeuwbaleffect ondergaan en het heeft er veel van dat zaken uit de hand aan het lopen zijn en wij totaal in de kijker van het buitenland worden geplaatst, we moeten er dan ook niet vreemd van opkijken als er binnenkort vanuit met name de Verenigde Staten, en wel met inzet van gerenommeerde media met beschuldigende vingers wordt gewezen naar hooggeplaatsten in dit land en niet in het minst naar hoge regeringsfunctionarissen. Als men in staat is de president van Venezuela van drugshandel te beschuldigen en daarvoor de bewijslasten op tafel weet te leggen, dan zal men ook niet aarzelen hooggeplaatsten hier aan te wijzen. De poppen hebben we dan behoorlijk aan het dansen en het etiket “narcostaat”, kan dan zonder twijfel aan ons opgeplakt worden.

More
articles