Regering herstructureert schulden tot 2027

Schuldenratio van 159%

“Suriname heeft een macro-economisch probleem, waarvan de schulden een wezenlijk deel uitmaken. We hebben een schuldenratio van 159 procent van ons bbp, terwijl de benchmark 60 procent moet zijn en als je boven dit percentage komt, dan kom je al een beetje in de gevarenzone. Wij zitten bijna drie maal zo hoog en dat geeft het probleem al aan. Het macro-economisch raamwerk is een meerjarenplan dat samen met onze deskundigen is uitgewerkt met parameters die je moet uitzetten om de economie weer gezond te krijgen. De debt-sustainability analyse is als onderdeel geïntrigeerd in dat raamwerk”, aldus minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning.

Hij vertelt aan De West, dat deze analyse laat zien dat wanneer je bepaalde maatregelen inzet, je successievelijk je schuldenratio omlaag brengt. “In deze analyse is er ook rekening gehouden met de leningen van de IDB (toegezegde USD 500 miljoen) en het bedrag van USD 690 van het IMF is ook meegenomen in het model en als resultaat kunnen we in 2024, terug van een schuldenratio van 159 procent naar 125 procent van het bbp. Indien we deze parameters succesvol uitvoeren zoals uitgezet, dan zullen we in 2035 terug zijn op een schuldenratio van 60 procent van het bbp”, aldus de minister.

Schuldenherstructurering

Het model dat is opgenomen in de schuldenanalyse geeft aan hoe de schuldenherstructurering eruit moet zien en de uitkomst daarvan is dat schuldeisers hun vorderingen van hun rente moeten verlagen en aflossingen naar achter moeten duwen (uitstellen).

Deze informatie is allemaal terug te vinden in het herstelplan.  De Oppenheimer-leningen zijn de grootste schuldenlast die Suriname moet dragen. De regering heeft daarom de schulden geherstructureerd tot 2027 en rond die tijd is zij voornemens om de inkomsten van de staat zodanig in te richten, dat de schulden van Suriname normaal afgelost kunnen worden. In deze herstructurering van de schulden is er nog geen rekening gehouden met eventuele olie- en gasopbrengsten, maar indien die inkomsten binnenstromen, kunnen die de situatie van Suriname alleen maar verder positief beïnvloeden. “In het model is er totaal geen rekening gehouden met de gas- en olieopbrengsten, omdat er daar een filosofie achter schuilt, want zolang er geen final investment decision is van Total en Apache, zijn olieopbrengsten in dit stadium nog onzeker. Daarom willen we met deze onzekere factor geen rekening houden, maar als het komt, dan wordt de situatie anders en dan kan je veel makkelijker en eerder, je ratio’s als land bereiken’ aldus Achaibersing.

Schuldeisers

Het macro-economisch raamwerk heeft een schuldherschikkingsprogramma ontwikkeld waarin de binnenlandse en buitenlandse schuldeisers worden gecategoriseerd. Volgens Achaibersing gaat het ten eerste om multilaterale organisaties zoals de IDB, Wereldbank, IFTC e.a., die je niet kunt herstructureren, omdat de rentes vrij laag zijn en Suriname heeft geen achterstand in die aflossingen. Dan hebben we de commerciële schuldeisers, zoals de Oppenheimer bondholders en daar is er een model uitgerold met het IMF om te onderhandelen. De bondholders hebben zich volgens Achaibersing, tot nu toe geconformeerd om het model te volgen wanneer de afspraken met het IMF rond zijn. “Suriname heeft ook bilaterale schuldeisers zoals China, India, Frankrijk, Nederland enz. en bij die kom je tot andere uitkomsten, omdat ook bij hen de rentes redelijk zijn en de aflossingen worden ook naar achter geduwd. Voor wat die schuldeisers betreft, heeft het IMF gevraagd of deze schuldeisers zich confirmeren door middel van een brief aan de parameters die uit het programma zullen rollen. Daar is de uitdaging nu, want China en India zeggen dat zij zich confirmeren aan de debt sustainability analyse, maar het IMF wil dat deze landen specifiek noemen dat zij zich confirmeren aan de parameters van de debt sustainability analyse.’’ De minister voegt eraan toe dat dit pure bureaucratie is. ‘’Wij moeten dogmatisch werken, want anders is Suriname het slachtoffer.’’ De minister is dagelijks in gesprek met de schuldeisers van China en India, maar ook met het IMF, omdat het volgens hem niet kan dat er zo wordt vastgehouden aan een policy, terwijl een land wacht op een uitkomst. ‘’De Paris Club is erg supportive geweest en heeft ook per brief aangegeven, dat zij akkoord gaat met de parameters van de debt sustainabilty analyse voor Suriname van het IMF’’, zegt de minister.

More
articles