‘Eind 2021 moet vaccinatiegraad wereldwijd 40% zijn’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat de wereld kan en moet voldoen aan de WHO-doelstellingen om 40 procent van de bevolking van alle landen te vaccineren tegen eind 2021 en 70 procent tegen medio 2022. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de directeur-generaal van de WHO, roepen landen en fabrikanten op om hun toezeggingen onverwijld na te komen. De WHO heeft vandaag de strategie gelanceerd om tegen medio 2022, wereldwijde covid-vaccinatie te bereiken om zo een einde te helpen maken aan wat een tweesporenpandemie is geworden: mensen in armere landen lopen nog steeds risico, terwijl mensen in rijkere landen met hoge vaccinatiegraad, veel betere bescherming genieten.

De WHO had zich ten doel gesteld om tegen eind september 10 procent van elk land, elke economie en elk territorium te vaccineren, maar tegen die datum waren 56 landen niet in staat geweest om dit te doen, waarvan de overgrote meerderheid landen in Afrika en het Midden-Oosten. De nieuwe strategie schetst een plan om de doelstellingen van de WHO te halen om tegen het einde van dit jaar 40 procent van de bevolking van elk land te vaccineren en tegen medio 2022 70 procent.

‘’De wetenschap heeft haar rol gespeeld door sneller krachtige, levensreddende hulpmiddelen te leveren dan bij welke uitbraak in de geschiedenis dan ook”, zei WHO-directeur-generaal dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Maar de concentratie van die tools in de handen van een paar landen en bedrijven heeft geleid tot een wereldwijde catastrofe, waarbij de rijken worden beschermd, terwijl de armen worden blootgesteld aan een dodelijk virus. We kunnen de doelstellingen voor dit en volgend jaar nog steeds bereiken, maar het zal een niveau van politiek engagement, actie en samenwerking vergen dat verder gaat dan wat we tot nu toe hebben gezien.”

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties: “Dit is een bekostigde, gecoördineerde en geloofwaardige weg uit de covid-pandemie voor iedereen, overal. Zonder een gecoördineerde, billijke aanpak zal een vermindering van het aantal gevallen in een land in de loop van de tijd niet worden volgehouden. In het belang van iedereen moeten we dringend alle landen op een hoog vaccinatieniveau brengen.” Om de wereldwijde vaccinatiedoelstellingen te halen, moet er een driestappenbenadering zijn voor vaccinatie, waarbij alle oudere volwassenen, gezondheidswerkers en risicogroepen van alle leeftijden in elk land eerst worden gevaccineerd, gevolgd door de volledige volwassen leeftijdsgroep in elk land. land en tot slot uitgebreide vaccinatie van adolescenten. Voor het vaccineren van 70 procent van de wereldbevolking zijn minimaal 11 miljard vaccindoses nodig. Eind september waren er wereldwijd al iets meer dan 6 miljard doses toegediend. Nu de wereldwijde vaccinproductie nu bijna 1,5 miljard doses per maand bedraagt, is er vanuit het perspectief van de levering voldoende vaccin om de wereldwijde vaccinatiedoelstellingen te halen, op voorwaarde dat die doses eerlijk worden verdeeld.

Via COVAX, de African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) en bilaterale contracten, is al aanzienlijke financiering geïnvesteerd om de meeste van de vereiste vaccindoses voor lage- en lage-middeninkomenslanden te verkrijgen. Er moeten extra investeringen worden gedaan om de resterende vaccindoses voor deze landen veilig te stellen, evenals investeringen om de levering in het land te ondersteunen.  De strategie schetst de prioritaire acties die nodig zijn van de verschillende actoren om de doelstellingen te bereiken.

Alle landen moeten volgens de WHO, geactualiseerde nationale COVID-19-vaccindoelen en -plannen vaststellen waarin dosisvereisten worden gedefinieerd om de productie-investeringen en de herverdeling van vaccins te begeleiden, en financiële en programmatische middelen om de interne planning en externe ondersteuning te sturen. Ook moeten landen de vraag naar en het gebruik van vaccins zorgvuldig controleren om de diensten snel aan te passen en de continuïteit van de vaccinvoorziening te waarborgen, voorts moeten zij zich inzetten voor een rechtvaardige verdeling van vaccins in overeenstemming met de driestappenbenadering van de WHO. Landen worden ook opgeroepen hun vaccinatiestrategieën en waar nodig het beleid en de prioritering te herzien, alsook om opkomend bewijsmateriaal te benutten om de impact van bestaande, gewijzigde en nieuwe vaccins te maximaliseren.

Landen met een hoge vaccinatiegraad moeten volgens de WHO, de leveringsschema’s van vaccins wijzigen met COVAX en AVAT om de dekking in landen in nood te verbeteren en op korte termijn de toezeggingen versnellen voor het delen van vaccins en donaties aan COVAX. Ook moeten zij nieuwe afspraken over het delen van de dosis vaststellen om de voortgang in de richting van de 70 procent dekkingsdoelstelling in elk land te vergemakkelijken.

(Bron: WHO.int)

More
articles