Ontwikkelen infrastructuur hoog op agenda in 2022

“De regering is ervan overtuigd dat ons land een belangrijke hub kan zijn, voor zowel lucht- als zeetransport. In-transit personenverkeer en toeleveringsstromen supply chain zijn nieuwe bedrijfsactiviteiten, die kunnen bijdragen aan de verdere diversificatie van onze nationale economie’’, haalde president Santokhi gisteren aan in de jaarrede. Het ontwikkelen van infrastructuur, human capital en local content staat volgens de president, hoog op de agenda.

Luchtvaartovereenkomsten

De president vertelde dat in de afgelopen periode met diverse landen zoals Marokko, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook Nederland, België en Frankrijk, gesprekken zijn gevoerd. “Een viertal luchtvaartovereenkomsten zijn reeds in voorbereidingen. De transportsector, zal tot één van de belangrijkste economische drijfveren worden ontwikkeld, omdat het alle sectoren faciliteert. Het huidige transportbeleid van de regering, is erop gericht om Suriname te ontsluiten. Onze lucht- en zeehavens, dienen dus goed ontwikkeld te zijn. Om deze sector tot ontwikkeling te brengen zijn er enkele randvoorwaarden. Wij als regering, zullen het niet alleen doen. Wij zullen ondernemers die de sector verder kunnen ontwikkelen faciliteren, en op regionaal en internationaal niveau zorgdragen voor goede, en rendabele samenwerkingsverbanden.” Er zijn reeds met de haven van Antwerpen en Schiphol overeenkomsten getekend voor het ontwikkelen van infrastructuur, human capital en local content.

Deze overeenkomsten zullen in 2022 verder worden afgestemd op de Surinaamse omstandigheden en mogelijkheden.’’

“Voorts is het project, Surinaamse vliegdiensten binnenland (SVB) samen met de NVB wederom opgestart, en zal in 2022 gecontinueerd worden. Dit project houdt in dat lijndiensten worden uitgevoerd van Zorg en Hoop naar verschillende dorpen in het binnenland van Suriname visa versa In dit verband is het ook belangrijk, om te vermelden, dat het (RADAR/ADS-B) Surveillance systeem in 2022, operationeel gemaakt zal worden.’’

Maritiem beleid

“In het kader van de uitvoering van het maritiem beleid, zullen onder andere de volgende projecten uitgevoerd worden: de Surinamerivier wordt nu gebaggerd. Tevens zal NV SMS zich sterk maken om onder andere de veerverbinding tussen Paramaribo en Meerzorg wederom op te starten. De ordening van het openbaar vervoer zal ook verder ter hand worden genomen. De regering zal de wet- en regelgeving aanscherpen, en een autoriteit voor openbaar vervoer instellen”.

Telecommunicatie

Ook het Staatsbedrijf Telesur zal een aantal investeringen zal plegen. “Ondanks dat het bedrijf, vanwege de economische crisis van afgelopen jaren, en dit jaar, grote koersverliezen heeft geleden, wordt in 2022 een stabiel jaar verwacht. Wij zullen in 2022 starten met een groot meerjarenproject, waarbij verouderde kabels in 34 woonwijken worden vervangen, met glasvezelkabels. Deze 34 woongebieden bevinden zich in alle tien districten”, aldus de president. Volgens de president zullen meer mensen toegang krijgen tot 4G, en zal 5G worden geïntroduceerd. Er zal ook een betere integratie komen binnen het Caricom-netwerk. Dit zal leiden tot een verhoogde toegang tot betaalbaar en kwalitatief internet binnen heel Suriname voor alle Surinamers in deze regeringsperiode. “De scholen zullen in 2022 van gratis wifi worden voorzien.

Het herontwerpen van de overheidswebsite, is ook een actie die in 2022 zal worden uitgevoerd door de overheid. Binnen het beleidsgebied communicatie, zal er ook gewerkt worden aan de wetgeving. De regering is bezig de laatste hand te leggen aan de Wet Elektronische Communicatie. De huidige wet is verouderd en zal aangepast worden binnen de nieuwe ontwikkelingen rondom ICT.”

More
articles