Covid-lijken blijven geborgen bij RZW

Op het terrein van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), staan momenteel twee vriescontainers die worden ingezet om de lichamen van patiënten die overleden zijn aan de gevolgen van COVID-19, te bergen. In elke container kunnen ongeveer 20 lijken worden geborgen. Het RZW is momenteel de enige locatie waar covid-lijken geborgen worden, hetgeen betekent dat covid-lijken van andere ziekenhuizen, getransporteerd worden naar het RZW. Aan het transport zijn hoge kosten verbonden. Nabestaanden hebben daarom gevraagd, waarom er geen koelcontainers in de stad worden geplaatst. “Het Wanica Ziekenhuis blijft vooralsnog de aangewezen plek, omdat alle logistieke voorzieningen daar reeds getroffen zijn. Het mortuarium van RZW is vanaf het begin geïdentificeerd voor de opvang van covid-lijken”, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

‘’Het RZW is het COVID-19 dedicated ziekenhuis, waar de meeste patiënten worden opgenomen die besmet zijn met het zeer besmettelijke virus’’, zegt de minister. Hij geeft aan dat de meeste mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Het zeer kleine percentage gevaccineerden dat besmet raakt, wordt grotendeels in een thuiszetting gemonitord door de huisartsen. ‘’In enkele gevallen komen gevaccineerde personen in het ziekenhuis terecht, maar dat aantal zorgt niet voor extra druk op de zorg. Het is de groep die niet gevaccineerd is tegen COVID-19, die zorgt voor problemen en overbezetting van de IC-bedden”, zegt Ramadhin. Wereldwijd zijn er nu rond de 232 miljoen COVID-19-gevallen. Het dodental ligt rond de 4,744,618 (2%). Cijfers die er in eerste instantie niet om liegen, maar als wij wat dieper graven, dan zien we een iets minder grimmiger plaatje. Van de 212 miljoen is bijna 208 miljoen (98%) genezen, terwijl 18 miljoen nog behoort tot de actieve gevallen. Dat betekent dat van de 18 miljoen besmette personen er nog mensen kunnen genezen, maar uiteraard ook aan de ziekte kunnen overlijden. Het relatief goede nieuws is dat 99,5 procent van deze besmette personen slechts milde verschijnselen vertoont. De overige besmette personen – 0,5 procent – verkeert in kritieke toestand. Er zijn wereldwijd ongeveer 212 miljoen closed cases (gevallen met een uitkomst: genezen of overleden). Daarvan is 98 procent genezen en 2 procent overleden. Op dit moment liggen in ons land, 19 patiënten op de intensive care. Tot nu toe zijn ruim 26,838 personen genezen verklaard. Het totaal aantal besmettingen in Suriname is 39,140 en de teller voor het aantal personen dat tot nog toe is overleden aan Covid-19 staat op 828 personen.

(Bronnen: https://www.worldometers. info/coronavirus/, https://covid-19.sr/ )

More
articles