Bordo maakt zich niet meer druk om NIS

“Ik investeer mijn geld niet meer in het NIS. Het gebouw is niet van Bordo, maar van de overheid en als ze niet beseffen dat er geld moet worden vrijgemaakt voor onderhoud, dan moet het maar zo bllijven. Ik maak mij niet meer druk”, zei de directeur van het Nationaal Indoor Stadion (NIS), Joel ‘Bor-do’ Martinus, in gesprek met een lokaal medium. Volgens de directeur wordt er geen geld vrijgemaakt voor het onderhoud en de renovatie van het gebouw en terrein. Bordo gaf aan dat het terrein er bebost uitziet en dat het ministerie van Openbare Werken, dat belast is met het onderhoud, zich al enige tijd niet bekommert hierover.

“Ik kom al dagen niet aan het werk, omdat ik me niet wil ergeren aan de situatie. Ik blijf maar rapporteren aan de instanties, maar dat is praten tegen dovemansoren. Als het gebouw moet vallen, dan laat het vallen.” Bordo zegt sinds zijn aantreden, het onderhoud en de renovatie bekostigd te hebben uit eigen middelen, maar daar is hij nu mee gestopt.

‘’Het gaat niet om een persoonlijk gebouw, dus de middelen moeten vrijgemaakt worden door de overheid. Als ze percelen tegen zeer hoge bedragen kunnen kopen, kunnen ze ook ervoor zorgen dat een overheidsgebouw wordt onderhouden. Het is niet op naam van Bordo, en ik verdien er dus ook niet aan”, stelt Bordo.

Hij geeft aan al geruime tijd geleden aangegeven te hebben welke veranderingen hij wenst te brengen, echter blijft de goedkeuring uit. “Ik wil een zwembad achter het gebouw, een mooi indoor stadion en een hotel dat meteen gasten faciliteert. Ik heb alles gepresenteerd aan de president. Hij zou ons na twee weken laten roepen voor verdere onderhandeling. Tot op heden is niets geschied. Morgen moet men niet zeggen dat Bordo geld aan het aftroggelen was van de gemeenschap. Ik wil werken, maar ik krijg de middelen daartoe niet”, aldus Bordo.

More
articles