Nieuwe kansen voor Surinaams-Nederlands bedrijfsleven

Het Surinaams bedrijfsleven is nu aan zet om economische groei te genereren, stellen  drs. Gerard Lau, dr. Marijn van Schaijk, prof. dr. Anthony Caram en drs. Roy Somaroo. Volgens de economen stabiliseert door succesvol crisismanagement, de Surinaamse economie zich. Als uitvloeisel van het recente werkbezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Nederland, werd op initiatief van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) door vicevoorzitter Wilfred Baldew, in samenwerking met de Surinaamse ambassade in Nederland (ambassadeur Rajendre Khargi) op 21 september een bijeenkomst gehouden met als thema: ‘De economische grondslagen van de Surinaamse economie’. Hierbij werd een gedetailleerde analyse met cijfermatige onderbouwing over de stand van zaken gegeven.  Professor Caram sprak van “opvallende prestaties, die in een zeer korte tijd zijn gerealiseerd. De koers is gestabiliseerd, de inflatie is beteugeld en het interne huishoudboekje is in balans gebracht”.

“Hoewel de huidige stabilisatie van de Surinaamse economie op eigen kracht is verricht, is samenwerking met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) belangrijk om een duurzame diversificatie van de economie te kunnen bewerkstelligen. Door diversificatie ontwikkelt Suriname meerdere soorten van financiële inkomsten en is daardoor minder kwetsbaar bij toekomstige economische tegenslagen. Voor het ontwikkelen van deze nieuwe stroom van inkomsten zijn echter investeringen nodig. Sa-menwerken met het IMF straalt vertrouwen uit en dat is belangrijk om deze investeringen aan te trekken”, aldus drs. Somaroo en dr. Van Schaijk. Professor Caram opperde dat “de noodzakelijk diversificatie van de economie de komende 4-5 jaren ook kan worden gefinancierd met inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen zoals goud, hout, en later, olie en gas”. “Ook uit de huidige informele sector kunnen inkomsten gegenereerd worden. Hier werken 92.000 mensen, die 12,6 miljard SRD genereren. Hierover wordt momenteel geen belasting betaald”, aldus Gerard Lau.  Dr. Van Schaijk benadrukte de noodzaak tot het ontwikkelen van een import-vervangende industrie. ‘’Suriname kan onder andere eigen landbouwproducten produceren, waardoor de import wordt afgeremd en op vreemde valuta bespaard. Dit draagt bij aan stabilisatie van wisselkoers.” Vanuit de zaal zei oud-ambassadeur van Suriname in New York, dr. Irma Loemban Tobing-Klein, dat een integrale inventarisatie van noodzakelijke mensen en middelen (een zogenaamde need-assessment), over alle ministeries, een goed hulpmiddel is om een betrouwbaar inzicht te krijgen over het totale pakket aan menskracht en middelen, die noodzakelijk zijn om een transformatie van de Surinaamse economie mogelijk te maken. ‘’De Verenigde Naties stelden destijds financiële middelen hiervoor beschikbaar”, aldus Klein. Professor Caram zei dat dit idee in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) van de huidige regering zal worden opgenomen als onderdeel van de Sustainable Development Goals, SDGs.’’ Vicevoorzitter Baldew zei dat via joint ventures en joint in-vestments tussen Surinaamse en Nederlandse bedrijven, de verdere integratie in de regio voor wat betreft energie, telecommunicatie, personen- en goederenvervoer, mogelijk kan worden gemaakt. Ook kan hoogwaardige Nederlandse kennis en technologie worden toegepast om innovatieve Surinaamse producten te ontwikkelen voor de export. Gedacht wordt aan de landbouw, veeteelt, goud-, hout-, olie- en gasindustrie. Ook exclusieve vormen van dienstverlening kunnen worden ontwikkeld voor de toerisme-, IT-, wegen en waterbouw en medische industrie. Jannes van der Velde, landenmanager van de DECP, een organisatie van de Nederlandse ondernemersvereniging VNO-NCW en de Nederlandse tegenhanger van de Surinaamse VSB, benadrukte dat het huidige tripartiet overleg tussen werkgevers, werknemers en de Surinaamse regering ook essentieel is om de economie succesvol te diversificeren. ‘’Loonmatiging is op korte termijn belangrijk, terwijl de productie wordt opgevoerd’’, aldus Van der Velde. Ambassadeur Khargi sloot de bijeenkomst af met de belofte dat zijn wijdverbreid sociaal, maatschappelijk en economisch netwerk in Nederland intensief zal worden ingezet om namens de regering Santokhi, de samenwerking tussen het Surinaams en Nederlands bedrijfsleven om te zetten in een florerende handelsrelatie.

More
articles