Minderdraagkrachtige ouders kunnen zich registreren voor gesubsidieerde babyvoeding

Ter ondersteuning van gezinnen die niet in staat zijn om babyvoeding aan te schaffen, roept het ministerie van Volksgezondheid ouders op zich te registreren via zijn website, om zo in aanmerking te komen voor gesubsidieerde babyvoeding. De registratie kan uitsluitend online geschieden vanwege de covid-pandemie. De aanvraag voor deze subsidie geldt voor kinderen die vanaf 1 mei 2021 zijn geboren.

Na de registratie wordt er een sms of WhatsApp bericht gestuurd naar de ouders, waarin wordt aangegeven waar zij de gesubsidieerde babyvoeding kunnen betrekken. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zei eerder, dat de regering met deze maatregel, minderdraagkrachtige ouders tegemoet komt.

Onbetaalbaar

Babyvoeding is al geruime tijd voor veel ouders onbetaalbaar geworden, vanwege  de prijzen die afhankelijk zijn van de wisselkoers die nu rond de SRD 21 ligt voor de USD. Een klein blik babyvoeding kost momenteel rond de SRD 80. Het ministerie van Volksgezondheid had eerder bekendgemaakt, dat het een plan voor subsidie van babyvoeding aan het uitwerken was. Er is een bedrag van SRD 87 miljoen hiervoor begroot op jaarbasis. Dit project is opgenomen in het Herstelplan 2020-2022 en past in het beleid van het tegengaan van armoede.  Ouders die in aanmerking wensen te komen, dienen de online vragenlijst die staat op de website van het ministerie van Volksgezond in te vullen. Gevraagd wordt onder andere naar het bruto-inkomen en of het gezin al financiële bijstand krijgt van de regering. Op basis van de informatie die wordt verschaft, wordt beoordeeld of men voldoet aan de criteria.

Subsidie werd stopgezet

Eerder konden ouders al in aanmerking komen voor gesubsidieerde babyvoeding, maar dit project werd in 2014 stopgezet. Per ingaande 1 april moesten consumenten babyvoeding kopen conform de marktprijs. Toen betaalde men voor een klein blik SRD 9,50. De subsidie van babyvoeding zal voor veel moeders een opluchting zijn. Niet elke moeder is in staat om borstvoeding te geven, bijvoorbeeld vanwege werk of gezondheid. De regering heeft daarom babyvoeding geplaatst op de lijst van essentiële producten.

More
articles