Meer samenwerking met Nederland op gebied volksgezondheid

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland, verschillende samenwerkingsvormen besproken met het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid en diverse instituten in Nederland. Ramadhin haalde aan, dat ons land reeds goed contact heeft met Nederland op het gebied van covid-zorg en het vaccinatieprogramma. De minister stelde, dat ons land daardoor een redelijk vaccinatiepercentage heeft behaald. Er is gesproken over de verdere continuering van de samenwerking, de evaluatie van de vaccinatieprogramma’s en verdere intensivering van de samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling en wetenschappelijk onderzoek Met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) zijn een aantal aspecten besproken met betrekking tot een nader uit te werken samenwerkingsprogramma om te assisteren op het gebied van covid-datacollectie en analyse. “Er is reeds in het begin van covid in Suriname, ondersteuning gegeven in PCR-test kits, maar ook op het gebied van genetic sequencing die plaatsvond in het RIVM, wat later bij Erasmus was gegaan.

Nu kunnen we weer materiaal opsturen naar het RIVM voor covid-analyse. Er is afgesproken dat we op het gebied van preventie en de transformatie van BOG naar een preventie-instituut, ondersteuning mogen verwachten. Ook op het gebied van dengue en geographic information system, is er ervaring gedeeld met ons”, stelde Ramadhin. Met het Radboud UMC Nijmegen is gesproken over het opzetten van een studiebrug tussen COVAB en de verpleegkundige opleiding in Nijmegen. Dit past volgens de minister binnen het Makandra-project. Met name voor algemene en gespecialiseerde verpleegkundige opleidingen zullen opties gecreëerd worden om in Nederland ook studieplekken aan te bieden voor verdere specialisatie in de verpleegkunde. Er is ook gesproken over het antibioticabeleid in Suriname. Er zal een pilot van zeven maanden worden uitgevoerd, waarbij er een nationaal antibiotica-protocol samen met Surinaamse experts opgezet zal worden. “Reeds in uitvoering is de fysieke, financiële en kennisondersteuning van de neonatologische zorg. Er is verder een twinningsfaciliteit aangeboden voor een huisartsenopleiding die binnenkort van start moet gaan via de Faculteit der Medische Wetenschappen. Er zijn discussies over onze medische specialisten in opleiding in Nederland en is er een voortel gedaan door ons om de minimale kosten voor de studenten wel uit te keren. Met het AMC is gesproken over samenwerking op het gebied van onderzoek, opleidingen en patiëntenzorg, namelijk afspraken over het uitzenden van patiënten en het niertransplantatieproject”, aldus Ramadhin.

door Priscilla Kia

 

More
articles