Parijs Club-crediteuren bieden financieringszekerheden aan IMF voor Suriname

Na een informele bijeenkomst van de uitvoerend directeuren van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op 29 juli 2021, hebben de leden van de Club van Parijs, elkaar virtueel ontmoet op 2 september 2021, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het IMF en de Wereldbank, met als doel om financieringsgaranties te verstrekken ter ondersteuning van de goedkeuring door het IMF van de beoogde Extended Fund Facility (EFF) regeling voor Suriname.

IMF-programma

Leden van de Club van Parijs onderzochten de macro-economische en financiële situatie van Suriname, inclusief de houdbaarheid van de schuld op lange termijn, en de noodzaak van een schuldbehandeling, om zowel de financieringskloof als de schuldhoudbaarheid van Suriname te verzekeren in overeenstemming met het beoogde IMF-programma. De vertegenwoordigers van Suriname hadden ook de gelegenheid om een presentatie te geven aan de Club van Parijs inzake de economische en financiële situatie van Suriname. Ze presenteerden ook hun hervormingsprogramma, dat zal worden ondersteund door een IMF-regeling die een schuldbehandeling vereist om de schuldhoudbaarheid te herstellen, evenals de eerdere acties die al zijn uitgevoerd. In dat verband hebben de crediteuren van de Club van Parijs financieringsgaranties verstrekt ter ondersteuning van de goedkeuring door de Raad van Bestuur van het IMF voor de beoogde EFF-regeling; volgens het personeelsniveau is een overeenkomst bereikt tussen het IMF en de Republiek Suriname op 29 april 2021.

Schuldeisers

Ter ondersteuning van de uitvoering van het beoogde door het IMF ondersteunde programma en de inspanningen van de Surinaamse autoriteiten, spraken de schuldeisers van de Club van Parijs hun volledige ondersteuning uit, om te onderhandelen met de Republiek Suriname met betrekking tot de voorwaarden van een herstructurering. Crediteuren van de Club van Parijs, kijken uit naar de andere officiële bilaterale crediteuren die voor de financieringsverstrekking zo spoedig mogelijk garanties bieden, zodat de Raad van Bestuur van het IMF in staat wordt gesteld het beoogde programma aan te vangen. In overeenstemming met hun langdurige praktische benadering, herhalen de schuldeisers van de Club van Parijs, hun bereidheid coördinerend op te treden met andere bereidwillige officiële bilaterale schuldeisers.

Informele groep

De Club van Parijs werd opgericht in 1956. Het is een informele groep officiële schuldeisers, die de rol vervult om gecoördineerde en duurzame oplossingen te vinden voor de betalingsmoeilijkheden die kredietnemers ondervinden. Crediteuren van de Club van Parijs voor Suriname zijn Frankrijk, Israël, Italië, Nederland en Zweden. Waarnemers bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de regeringen van Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Japan, Noorwegen, de Republiek Korea, de Russische Federatie, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, evenals vertegenwoordigers van het IMF en de Wereldbankgroep. De delegatie van Suriname stond onder leiding van Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Armand Achaibersing, minister van Financiën en Planning. De vergadering werd voorgezeten door de William Roos, covoorzitter van de Club van Parijs en adjunct-secretaris bij het directoraat-generaal van de ‘Schatkist’ van het Franse ministerie van Economische Zaken en Financiën.

More
articles