‘Geen brandstofsubsidie meer, SRD 369 miljoen achterstand bij brandstofmaatschappijen’

Financiënminister Armand Achaibersing en de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, zijn gisteren tijdens een regeringspersconferentie, ingegaan op de brandstofprijzen, die gisteren, vrijdag 13 augustus, wederom zijn verhoogd. Achaibersing benadrukte, dat de brandstofprijs niet meer gesubsidieerd wordt. Walden stelde, dat alleen super unleaded niet gesubsidieerd wordt. Volgens haar, subsidieert de regering momenteel de prijs aan de pomp voor zowel unleaded als diesel. Echter gaf Walden aan, dat de regering daarmee wil stoppen. Achaibersing zei eveneens dat de regering niet kan blijven subsidiëren.

Achaibersing: ‘’Als wij de brandstofprijzen houden op SRD 15 per liter, dan zullen wij met ons allen circa SRD 62 miljoen per maand aan subsidie moeten opbrengen.

En de regering subsidieert dus ook mensen die het in feite niet nodig hebben. Echter moet ik u ook doorgeven dat de brandstofprijzen al enige tijd gesubsidieerd worden, en dat er daardoor een schuld is ontstaan bij de brandstofmaatschappijen van bijkans SRD 369 miljoen en dit moet terugbetaald worden. U heeft kunnen constateren, dat er een zodanige prijstelling is gekozen, wat de overheid niks oplevert aan governmenttake.”

Walden deelde mee, dat middelen van de staat zoveel mogelijk op de juiste manier besteed zullen worden. Door middel van een presentatie toonde zij aan hoe de pompprijs tot stand komt, de veranderingen op de wereldmarkt en de effecten daarvan op de benzineprijzen. “We moeten niet onverantwoordelijk aan de pomp subsidiëren. Het zal geen verantwoordelijke besteding zijn van staatsmiddelen. We moeten verantwoordelijk omgaan met staatsmiddelen”, aldus Walden. Volgens haar wordt de bruto governmenttake momenteel niet geïnd. “De netto governmenttake die voor diesel 3,15 zou moeten zijn, is voor augustus slechts 1,86 SRD, hetgeen betekent dat de staat met subsidie inkomt. De pompprijs bestaat uit de componenten wereldmarktprijs en winstmarge. De wereldmarktprijs is de gemiddelde prijs over een periode van 30 dagen. De component bedrijfsmarge of winstmarge, is bedoeld om de kosten van de oliemaatschappijen en servicestations te helpen dekken voor hun bedrijfsuitvoering.”

De prijs zonder governmenttake zou voor diesel SRD 16,09 zijn, wat inhoudt dat er in principe nog 3 SRD bijgeteld zou moeten worden om te komen tot de pompprijs. Echter, de regering subsidieert deze prijs zoveel mogelijk. Dit is ook bij unleaded het geval. Er wordt niet alleen governmenttake geïnd, maar ook extra gesubsidieerd. In feite zou voor een liter unleaded, SRD 3,50 geïnd moeten worden, maar dat gebeurt niet. Daarentegen komt de staat in met 1,49 cent, wat neerkomt op ongeveer SRD 5 aan subsidie. Super unleaded wordt niet gesubsidieerd. Minister Walden geeft aan, dat er voor diesel 3,05 aan governmenttake geïnd zou moeten worden.

Bij unleaded zou de prijs zonder governmenttake SRD 17,44 moeten zijn. Met de te innen governmenttake zou deze prijs op 21 SRD komen. Dit zou volgens de bewindsvrouw moeilijk betaalbaar zijn voor autobezitters, omdat grotendeels meer unleaded dan diesel gebruikt wordt. ‘’Er wordt SRD 5 gesubsidieerd, waardoor de prijs aan de pomp momenteel SRD 15,95 is. Bij diesel had de pompprijs SRD 19,24 moeten zijn, maar ook hier komt de Staat in met een korting. De prijs aan de pompprijs is hierdoor vastgesteld op SRD 17,95”, aldus minister Walden.

More
articles