PAHO: ‘Covid-pandemie verstoort gezondheidszorg’

(PAHO) – De COVID-19- pandemie heeft in de meeste landen en gebieden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, de essentiële gezondheidsdiensten verstoord, waardoor de immunisatie van kinderen en de zorg voor aanstaande moeders en mensen met chronische aandoeningen in gevaar zijn gebracht, waarschuwde de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa F. Etienne.

“We dringen er daarom bij de landen op aan, ervoor te zorgen dat zij andere essentiële gezondheidsdiensten, zoals noodzakelijke immunisaties, niet in de steek laten”, zei dr. Etienne op haar wekelijkse persbriefing. “Deze diensten zijn momenteel niet operationeel”, zei ze, eraan toevoegend dat PAHO de landen helpt zich aan te passen en om te heroverwegen hoe essentiële zorg wordt verleend op het eerste niveau.

Ze zei dat meer dan 300.000 kinderen, vooral in Mexico en Brazilië, de normale immunisaties hebben gemist, waardoor ze kwetsbaar zijn voor dodelijke maar te voorkomen infecties.  “De dekking van de eerste dosis mazelenvaccins, is in acht landen op het Pan-Amerikaanse continent met 10 procent gedaald, onder meer in Venezuela, Panama en Brazilië, en in Suriname zelfs met 20 procent. Als we deze trends niet omkeren, riskeren we een lawine van verslechterende gezondheidsproblemen”, zei dr. Etienne.

Ze voegde eraan toe, dat in een recent onderzoek naar de gezondheidsdiensten in de regio, 97 procent van de deelnemende landen en gebieden melding maakte van verstoorde gezondheidsdiensten, terwijl 45% doorgaf van verstoringen in tenminste de helft van hun gezondheidsdiensten te hebben. “Binnenkort zal COVID-19 daarom niet de enige gezondheidscrisis zijn die de aandacht van de landen vergt,” zei Dr. Etienne.

De directeur van de PAHO adviseerde daarom landen om extra personeel aan te nemen en op te leiden, zodat alle gezondheidswerkers over de middelen beschikken om een veilige zorg te verlenen. Zij verklaarde dat gezondheidswerkers een “billijke vergoeding voor hun buitengewone inspanningen” moeten krijgen en verklaarde voorts dat Chili onlangs een loonsverhoging heeft goedgekeurd voor zorgverleners die een cruciale rol heeft gespeeld bij de aanpak van COVID-19.

“We weten dat de economische terugslag van deze pandemie landen dwingt om moeilijke keuzes te maken over de prioriteiten van de uitgaven, maar we kunnen het ons niet veroorloven, te bezuinigen op gezondheid,” zei ze. “Daarom is het een verstandige keuze om nu te investeren in het eerste niveau van de zorg, zodat we de trends efficiënter en rechtvaardiger kunnen ombuigen, dan wanneer we wachten tot gezondheidscrises de kop opsteken,” aldus Etienne. “Zoals het gezegde luidt: voorkomen is beter dan genezen.”

Epidemiologische situatie

Wat betreft de aanhoudende “verwoestende tol van de pandemie in onze regio”, zei ze dat Argentinië, Colombia, Cuba, Ecuador en Paraguay tot de landen behoren, die de hoogste wekelijkse sterftecijfers ter wereld hebben. De Mexicaanse staten Baja California Sur, Quintana Roo en Yucatan, meldden een stijging van het aantal nieuwe infecties. In Midden-Amerika neemt het aantal gevallen naar verluidt ook toe in Guatemala en blijft het hoog in Panama. In Cuba is het aantal covid-infecties en -sterfgevallen hoger dan ooit tevoren, en alle leeftijdsgroepen worden getroffen.

In verschillende Zuid-Amerikaanse landen neemt het aantal gevallen af, hoewel hotspots zijn gemeld in de Argentijnse provincies die grenzen aan Bolivia en Chili, en in het Amazonegebied van Colombia. In totaal werden in de voorbije week meer dan 1,26 miljoen gevallen van COVID-19 en bijna 29.000 sterfgevallen gemeld in de Pan-Amerikaanse regio. ‘’Terwijl de infecties toenemen, heeft onze regio nog geen toegang tot de vaccins die nodig zijn om onze bevolking veilig te stellen. Tot nu toe is slechts 16,6 procent van de bevolking van Latijns-Amerika en het Carïbisch gebied volledig gevaccineerd tegen COVID-19″, aldus dr. Etienne.

More
articles