Ongelijke verdeling mannen en vrouwen in de journalistiek

De verdeling van mannen en vrouwen in de journalistiek is nog steeds ongelijk. Volgens de resultaten van het 6e Global Media Monitoring Project 2020 (GMMP 2020), die gisteren zijn bekendgemaakt, is de verhouding van verslaggevers bij het internet en Twitter het grootst (100% mannen) gevolgd door de radio (12% vrouwen, versus 88% mannen) en de krant (25% vrouwen, versus 75% mannen). Een zeer opvallend verschil is bij de televisieomroepen, waar de vertegenwoordiging van 63% vrouwen versus 37% mannen is. Volgens het onderzoek is te zien dat vrouwen eerder worden ingezet als nieuwslezer op de televisie (86%) ten opzichte van mannen (14%).

Op de radio zijn vrouwen (14%) in de minderheid ten opzichte van mannen (85%). Voorts blijkt dat de grootste groep vrouwen op de televisie in de leeftijdscategorie 35 – 49 is, terwijl vrouwen boven de 50 jaar niet meer zichtbaar zijn. Ook op het gebied van onderwerpen is er een verschil. Mannen zijn met name te zien als het gaat om hard news (politiek, economie en technologie), terwijl vrouwen vooral zichtbaar zijn wanneer het gaat om soft news (gezondheid, sociale topics en onderwijs). Mannelijke journalisten stellen meer economische nieuwsberichten (61%) aan de orde. De vrouwelijke journalisten besteden meer aandacht aan wetenschap en gezondheid (50%) en sociaal en wetgeving (50%). Ook hieruit blijkt dat mannen verantwoordelijk zijn voor hard news en vrouwen voor soft news.

Het onderzoek wijst ook uit dat vrouwelijke journalisten in hun berichten over criminaliteit en geweld, voor 50% refereren naar gendergelijkheid/mensenrechten/beleid, terwijl de mannelijke journalisten dat voor 38% doen. De mannelijke journalisten refereren daarentegen in hun berichten over wetenschap en gezondheid, voor 67% naar gendergelijkheid/mensenrechten/-beleid.

More
articles