Ramdin: ‘Gesprekken met Oppenheimer-schuldeisers gaan voort’

70% schuldkorting nog steeds onacceptabel

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft afgelopen zaterdag tijdens de regeringspersconferentie aangegeven, dat de gesprekken met de Oppenheimer-schuldeisers voortgaan via Lazard. De crediteurencommissie van Oppenheimer heeft vorige maand negatief gereageerd op het voorstel van de regering, om haar een schuldkorting van 70 procent te geven. Volgens Ramdin, vinden de schuldeisers 70% nog steeds onacceptabel. “De gesprekken gaan voort via Lazard en we zijn bezig dit stukje onderhandelingen voort te zetten zonder dat we in essentie komen aan het IMF-programma hier. De schuldeisers vinden de 70 procent te veel, dus we moeten nog onderhandelen”, stelde Ramdin.

De bewindsman deelde mee dat de strategische discussies van de regering via Lazard met betrekking tot de schuldonderhandelingen en het programma met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), nu komen in een fase van afronding. De voorstellen op staff level niveau worden naar het bestuur van het IMF gestuurd. De regering hoopt dat de raad zo tegen eind juli, begin augustus, het plan goedkeurt. “De laatste weken zijn belangrijk, omdat een aantal activiteiten afgerond moeten worden. De zogenaamde prior actions zijn afgerond binnen de toegemeten tijd”, stelde de minister. Echter het schuldenvraagstuk met de commerciële crediteuren en de bilaterale schuldeisers speelt ook een rol. Ramdin gaf aan, dat de regering drukdoende is om alle documenten in te dienen om de beste deal eruit te halen.

“De gesprekken gaan in de goede richting en hopelijk kunnen we die op tijd indienen voor de board level approval eind van de maand. Met name met China en India moet er nadrukkelijk overleg gepleegd worden, omdat die toch wel een belangrijke rol hebben en belangrijke partners zijn”, zei de minister. Tijdens de persconferentie werd wederom gevraagd, hoeveel Lazard ons land kost. Ramdin zei dat hij die vraag niet echt kan beantwoorden, omdat hij geen foute dingen wil zeggen. Volgens hem is de minister van Financiën de beste persoon om hierop antwoord te geven. Ramdin legde wel uit dat bij de onderhandelingen voor het zoeken naar mogelijke kandidaten er naar verschillende aspecten gekeken is. Vooral naar hoeveel het heeft gekost om de leningen gedaan te krijgen. “Het heeft ons land in termen van fees aan verschillende organisaties USD 10 miljoen gekost om de eerste Oppenheimer-lening van USD 550 miljoen te krijgen. Wat ik kan zeggen, is dat Lazard ons vele malen minder kost, maar de minister van Financiën zal meer duidelijkheid hierover geven”, aldus Ramdin.

door Priscilla Kia

 

More
articles