Nieuwe energietarieven lager dan onlangs bekendgemaakt

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft afgelopen zaterdag op een regeringspersconferentie aangegeven, dat er zoals beloofd nieuwe energietarieven zullen komen. Deze tarieven zullen lager zijn dan de tarieven die onlangs bekend waren gemaakt. Abiamofo deelde mee dat na de persconferentie van 9 juni, waarbij nieuwe tarievenstructuur en nieuwe tarieven werden gepresenteerd aan de samenleving, er veel ruis is ontstaan in de samenleving. Niet alleen de samenleving en organisaties, maar ook DNA-leden hebben hun bezorgdheid geuit, omtrent de gepresenteerde aanpassing die op 1 juli zou ingaan. Hierna heeft zowel de president als de vicepresident beloofd dat er opnieuw overleg zou plaatsvinden met de relevante actoren voordat de tarieven aangepast zouden worden.

De minister gaf aan dat de aanpassing van de energietarieven voor de regering een noodzaak is. Dit in het kader van de structurele gezondmaking van de Surinaamse economie. Volgens Abiamofo is de regering dichtbij een definitieve aanpassing van de tarieven. Hij benadrukte dat het nieuwe voorstel voor de tarieven geen consensus voorstel zal zijn. “Het is een illusie om er van uit te gaan dat we alles en iedereen zover zullen krijgen om de nieuwe tarieven te ondersteunen. Wat we wel doen, is zoveel als mogelijk de uitgangspunten van de verschillende belanghebbenden mee te nemen in het model. We houden veel rekening met hun uitgangspunten. In veel gevallen is het wel gelukt om de uitgangspunten mee te nemen in het model, dat we thans aan het afronden zijn”, stelde Abiamofo.

De minister deelde mee dat met het verlagen van de tarieven nu is afgestapt van de gezondmaking van de balans van de EBS.

“Bij de vorige bekendmaking is iedereen zich gaan focussen op de tarieven, maar een belangrijk aspect dat aan de orde was gekomen, was de gezondmaking van de financiële positie van de EBS. Dit zal langer gaan duren”, benadrukte Abiamofo. De bewindsman zei dat de regering dichtbij een definitief voorstel is, maar dat er respect wordt opgebracht voor de groepen waarmee gesproken is in de afgelopen dagen. De regering zal daarom deze groepen eerst informeren en tegelijkertijd de tijd nemen om zaken juridisch goed te formaliseren. “De verhoging gaat alsnog in, maar de tarieven zullen lager uitvallen. Er is veel ruimte ingebouwd om klanten die willen bezuinigen ook de nodige instructies te geven door hen in aanmerking te doen komen voor een lager verbruikstarief. Hoe dat alles mogelijk gemaakt zal worden, zullen we gelijk na de definitieve besluitvorming presenteren”, zei de minister. Volgens Abiamofo zullen de nieuwe tarieven hoogstwaarschijnlijk tegen het eind van komende week bekendgemaakt worden. Abiamofo zei dat de regering weet dat het een delicate kwestie is en dat regeringen liever niet meewerken aan verhoging van energietarieven, omdat het de regering impopulair maakt en stemmen kost. “We weten dat dit ons impopulair zal maken, maar ik weet dat wij hiermee op middellange en lange termijn de energievoorzieningssector verduurzamen en dat doen wij zodat de samenleving gegarandeerd kan blijven van stroom, zonder dat de overheid daarbij 60%-76% van het energieverbruik moet meebetalen. We willen een duurzame energiesector. We willen niet terug gaan naar tijden van loadshedding, waarbij stroom in bepaalde delen van de stad en omliggende gebieden voor een bepaalde tijd moet worden uitgeschakeld”, legde de minister uit. Hij benadrukte dat naast de overheid ook de EBS zal bezuinigen. Vanaf juli 2020 tot juli 2021 zal de staat nog SRD 500 miljoen van de energiekosten subsidiëren. In de periode daarna zal de subsidie afgebouwd worden naar SRD 250 miljoen. Er is een traject van drie jaar uitgezet om de subsidie volledig af te bouwen.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles