‘Ondersteuningsmaatregel IMF geeft ruimte vermeerdering monetaire reserves’

Armand Achaibersing, minister van Financiën en Planning, heeft recentelijk in het programma ABC Aktueel aangegeven, dat de officiële overeenstemming met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in juni verwacht mag worden. Als gevolg hiervan, zal Suriname USD 690 miljoen als steun van het fonds krijgen in drie jaar tijd. Wanneer de monetaire reserves door de juiste maatregelen ingezet en doorgevoerd worden, kan de verdiencapaciteit volgens Achaibersing vergroot worden en de monetaire reserves daarbij vermeerderd. “Wij zullen dan in staat zijn dit bedrag terug te betalen, zoals afgesproken met het IMF. Maar dit is een ondersteuningsmaatregel van het IMF die niet alleen rust in de economie zal brengen, maar ook de economie beheersbaar zal maken”, aldus Achaibersing.

Volgens Achaibersing, zullen wij de USD 690 miljoen niet in één keer ontvangen, maar het bedrag zal uitgesmeerd worden over een periode van drie jaar. Dit geeft ons dan de ruimte om onze eigen monetaire reserves op te bouwen. “Dit is een ondersteuningspakket, maar wij moeten niet denken dat we verder niks hoeven te doen. We moeten gaan werken om onze economie op orde te krijgen, zodat we instaat zijn om met onze eigen verdiensten, dit bedrag terug te betalen, zoals afgesproken”, benadrukte Achaibersing.

Vervolgens vertelde hij, dat de regering binnen het Herstelplan, een eigen programma van maatregelen heeft samengesteld, dat volgens de regering nodig zullen zijn om de economie weer op spoor te krijgen. Deze maatregelen zijn ook doorgesproken met de technische staf van het IMF. “Ten aanzien van de maatregelen, is er overleg geweest en diepgaand gediscussieerd. Ook zijn de verschillende visies naast elkaar gelegd en er een overeenstemming is bereikt”, verklaarde Achaibersing.

De bewindsman vertelde voorts, dat de prijzen in de winkels ook zeker mede bepaald worden op basis van de geldende de wisselkoers van het moment. “Het loslaten van de wisselkoers, zal geen probleem zijn. Alleen zullen wij dit beheerst moeten uitvoeren, waarvan wij vinden dat het minder invloed zal hebben op onze samenleving”, benadrukte Achaibersing. Hij haalde ook aan, dat het hierbij niet om het IMF, en andere instanties, gaat, maar om de middelen die er nu niet zijn en nodig zullen zijn om de koers te beheersen.

Volgens Achaibersing, kon de regering, echter ook  een deal sluiten om de koers los te laten, maar de regering heeft op staf niveau; technisch niveau gehandeld. Door eerst de ruimte te krijgen, haar huiswerk te maken, de juiste handelingen uit te voeren, samen te werken met de Centrale Bank van Suriname (CBvS), kunnen we in staat gesteld worden, de koers beheersbaar te maken, totdat de regering in staat zal zijn naar een vrije markt koers. “De angst moet er niet zijn bij de mensen, dat wanneer we de koers loslaten, het hek van de dam zal zijn, en de prijzen de lucht in zullen schieten. De regering zal er alles aan doen, om de samenleving te beschermen”, aldus Achaibersing.

 

More
articles