BaZo-kaarten worden mogelijk aan huis afgegeven

De directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Amar Randjitsing, zei in gesprek met een lokaal medium, dat hij samen met zijn team en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de mogelijkheden bekijkt om BaZo-kaarten tot aan huis af te geven. Het gaat in dezen om ruim 5000 kaarten van geregistreerden die in aanmerking zouden zijn gekomen voor een kaart. “Wij willen de mensen tegemoet komen en de kaarten laten aanleveren, omdat we beseffen wat de noodzaak is voor het hebben van een kaart”, zei de directeur.

Echter zijn er nog heel wat knelpunten. “Bij sommige van de geregistreerden heeft ons vooronderzoek uitgewezen, dat het woonadres niet klopt met hetgeen men heeft opgegeven of dat de mensen reeds zijn verhuisd. Een ander probleem is dat de mensen telefonisch niet bereikbaar zijn op het opgegeven nummer.

In zulke gevallen is het moeilijk het huidige woonadres van de mensen te achterhalen”, aldus Randjitsing.

Hoewel het een moeilijke klus zal worden de geregistreerden te achterhalen, geeft de directeur aan dat er nog een optie is. Het SZF zou de namen van deze personen bekend kunnen maken op de site van het SZF, maar heeft vanwege de privacywet toestemming daarvoor nodig. Randjitsing: “We zijn samen met onze juristen bezig de mogelijkheden te bekijken tot het openbaren van de namen. Indien blijkt dat er geen rechtsvervolging of juridische acties daaraan verbonden zijn, dan zullen we de namen publiceren en hopen we toch nog de mensen te bereiken.” Het ministerie van SoZaVo is in de afgelopen maanden bezig geweest met een screening van de kaarten. Dit om te voorkomen dat personen die geen recht hebben op een BaZo-kaart, er een krijgen. Een deel van de aanvragen is reeds afgrond, waarna SZF de afgifte doet. De huidige kaarten zijn aan het begin van de maand automatisch verlengd tot 30 april. Hierna zal de regering bepalen als het proces van volledige afgifte van de rest van de in aanmerking komende personen wordt afgerond.

More
articles