Vissers betrapt door vrijwilliger Probios bij vangen zeeschildpadden

Milieudeskundige en Probios-voorzitter Erlan Sleur, betreurt de gevallen, waarbij stropers gewoon doorgaan met het stropen van de nesten van de zeeschildpadden. Twee dagen geleden heeft een vrijwilliger van de stichting Probios, in de nacht tijdens het bewaken van het legstrand te Braamspunt, twee vissers hierop betrapt. De vissers plaatsten enorme netten en vingen vervolgen de schilpadden. Zoals wij weten, is het legseizoen van de zeeschildpadden vanaf januari begonnen, toen de eerste schildpadden op de stranden van Braamspunt en Galibi arriveerden, waardoor dit soort activiteiten in het legseizoen verboden zijn. “Helaas zijn vrijwel alle nesten tot op heden geplunderd en gestroopt, zoals onze vrijwilligers en ik regelmatig constateren. Ook heeft de stichting de legstranden aantrekkelijker gemaakt, door het vele drijfhout dat daar ligt te verplaatsen, zodat de dieren een doorgang konden krijgen, want de situatie was echt nijpend.” Het strand zat potdicht met hout, dat een onneembare barrière vormde voor de dieren om een nestplaats te vinden op het strand.

Nadat de vissers de netten hadden opgehaald, zag de vrijwilliger dat er twee zeeschildpadden (krapés) in de netten vastzaten. Vanuit het donker op het strand volgde hij het schouwspel en zag hoe het net met de dieren werd opgehaald.

Hij had echter verwacht, dat de schildpadden uit de netten zouden worden gehaald, maar dat gebeurde niet. De twee krapés werden in de boot geladen en meegenomen. Het is bekend dat Guyanezen de zeeschildpadden eten en er is vaker gemeld dat dit soort handelingen plaatsvinden en dat vissers de dieren vangen en slachten. Tot op heden en tegen alle afspraken in, zijn de jachtopzieners nog steeds niet gestationeerd te Braamspunt. Helaas had de vrijwilliger geen nachtcamera om het moment vast te leggen en betreurde het gebeuren diep, maar kon helaas niet ingrijpen door het mogelijke gevaar. “Wij willen nu alle Probios vrijwilligers die op het strand over de zeeschildpadden waken, met nachtcamera’s uitrusten, zodat de bewijzen vastgelegd kunnen worden. We zullen het gebeuren ook melden aan de instanties die hiervoor verantwoordelijk zijn”, aldus Sleur.

More
articles