Medisch directeur MMC wil onderzoek misstanden

‘’De misstanden bij het Mungra Medisch Centrum Nickerie moeten onderzocht worden. Alles moet onderzocht worden en als blijkt dat mensen oneigenlijk middelen hebben vergaard die aan het MMC toebehoren, moeten die teruggestort worden”, zegt de medisch directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC), Djotish Jaggernath, naar aanleiding van berichten in de media waarin gewag gemaakt wordt van misstanden waar het MMC bij betrokken is.

Jaggernath doelt onder andere op een overeenkomst die de voormalig directeur van het MMC tevens ex-minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, gesloten heeft en die inhield dat zijn dochter Naura Elias, studietoelagen voor haar studie in Nederland en salaris ontving. In totaal is ten behoeve van Naura Elias, bijkans 500.000 euro betaald door het MMC en ’s Lands Hospitaal. Jaggernath zegt dat de directie probeert met de schaarse middelen waarover de ziekeninstelling beschikt, de zaak draaiende te houden.

De krant verneemt dat naarmate de directie bezig is orde op zaken te stellen, er nog meer dubieuze zaken naar boven komen. Zo blijkt dat het MMC ook maandelijks een bedrag van USD 600 overmaakt voor een student in Cuba die familie is van Bisnoepersad Dalloesingh, die directeur is geweest na Elias en nu met pensioen is. “Wij proberen op onze manier onze inkomsten te vergroten waardoor we dan tenminste het personeel kunnen uitbetalen. We proberen ook nog wat extra middelen te genereren om de schulden mondjesmaat te kunnen betalen”, legt Jaggernath de financiële situatie van het MMC uit. De huidige directie heeft bij de overname ook een schuld van bijkans 40 miljoen SRD overgenomen.

Assembleeleden hebben de vorige week in De Nationale Assemblee gewag gemaakt van gelden die onterecht zijn uitbetaald aan de dochter van de vorige minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, die voordat hij minister werd, de scepter zwaaide bij het MMC. Volgens de assembleeleden is er tijdens die periode heel veel mis gegaan in het MMC. Het MMC heeft zelfs als aanneembedrijf gefungeerd en heeft onder andere verbrandingsovens geïnstalleerd in het binnenland, was belast met de bouw van onder andere het gebouw van Covab Nickerie, de hulpapotheken van het Staatsziekenfonds (SZF)  alsook het nieuwe kantoor van SZF in Nickerie, het centrum van de One Stop Shop (OSS) voor diabeten, en een dialysecentrum van het SZF. Het nierdialysecentrum en de OSS staan op het terrein van Openbare Werken Nickerie. Het nierdialysecentrum is reeds afgebouwd en staat al bijkans een jaar zonder dat er iets mee gebeurd. Het is nog niet duidelijk of het SZF ermee door zal gaan.

More
articles