ONZEKERE TOEKOMST EN ZEKER NIET ROOSKLEURIG, GEEN WERK WÉL SCHULDEN

Jongeren zijn de toekomst van morgen’, dat wordt ons van jongs af aan geleerd. Maar is het anno 2021, in Suriname wel van toepassing? Met de vele schulden die er van staatswege afgelost moeten worden, de economische crisis die er momenteel heerst en de pandemie die wij allemaal proberen te overleven? De situatie lijkt voor jongeren alleen uitzichtlozer te worden. Hoeveel jongeren moeten er op dit moment thuis studeren? Men zegt vaak, dat wij de onze studie op de eerste plaats moeten stellen, maar met de huidige economische situatie, heeft het er veel van dat wij een kansloze generatie worden. Is er nog hoop voor jongeren? Kan er daar nog op gerekend worden? Het fysieke onderwijs is van groot belang om onze jongeren te accommoderen, om te fungeren als vangnet bij eventuele problemen en om richting te geven aan deze generatie voor de toekomst. Het onderwijs voor veel jongeren ligt zo goed als stil. Neem daarbij nog wat deze generatie verder nodig heeft, wat nu niet of nauwelijks kan. Keerpunt maakt zich dan ook zorgen, over de vorming van deze generatie. Welke schade lopen jongeren op? Hoeveel specifieke levenservaringen lopen zij door deze crisis mis? De onzekere toekomst van vandaag; daar sta je dan, met de handen in het haar, gewoon radeloos. Als men nou een begin wil maken op de arbeidsmarkt. Nu een baan vinden of bedrijf beginnen, midden in de crisis? Jongeren dreigen momenteel ook de dupe te worden van de coronacrisis. En wat deze jongeren nog staat te wachten in de komende jaren, is ook weinig rooskleurig: geen werk, maar wél schulden. Wat we jongeren vooral moeten bieden, is een toekomstperspectief. Daarom is het hard nodig flink te investeren in hun kans op werk. In Suriname wordt er veel te vaak met ‘names en faces’ gewerkt, mensen die niet voldoen aan bepaalde functies, maar toch positie binnen het arbeidsproces verwerven, zonder ervaring is een bekend fenomeen. Hoe is dat nou mogelijk en eerlijk tegenover iemand die jaren gestudeerd en zich opgeofferd  heeft, en toch geen baan kan vinden. Om te voorkomen dat er weer een verloren generatie ontstaat, is er actie nodig. Jongeren hebben een stevige basis nodig, om te voorkomen, dat ze een lange tijd last ondervinden van deze crisis. Daarom is een gerichte aanpak van de werkloosheid nodig. Het uitgangspunt moet zijn, dat elk jongmens een baan krijgt na het afstuderen. Door het creëren van extra werk- en stageplekken, kunnen jongeren ervaring opdoen en hun arbeidskansen verbeteren. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om zichzelf te vormen. Met intensieve en persoonlijke begeleiding kunnen meer jongeren aan de slag in sectoren met hun aanvullende investering in scholing. De steeds gemaakte schulden door een regering, verpesten de toekomst van jongeren, zoals dat door de vorige regering Bouterse aanhoudend is gebeurd. Een bekend fenomeen van de vorige regering was: overal schulden maken. De komende generaties zullen het gelag wel betalen. Het funeste beleid laat een last achter voor de komende generaties. Het hoefde niet zover te komen, als de regering zorgvuldig was omgegaan met haar staatsmiddelen. Keerpunt maakt zich wel enorm veel zorgen over de toekomst. Niet alleen over de toekomst van onze jongeren, maar de totale toekomst van het land. Vooral de allerarmsten worden steeds harder getroffen door de crisis. 50 uur per week hard werken, veel Surinamers hebben geen keus: Het is nu echt overleven, omdat alles 3x duurder is geworden. In de toekomst, wil men er zeker van zijn, dat zij hier ook stages kunnen lopen en na het afstuderen een welverdiende baan vinden, waarmee zij vooruit komen, waarmee ze bijvoorbeeld een huis kunnen kopen. Mensen willen zeker zijn van bescherming, van een inkomen dat niet direct wegvalt. Keerpunt spreekt de hoop uit dat de regering, niet alleen door woorden, maar ook door daden de toekomst van de jeugd zal kunnen verbeteren. De kans moet aanwezig zijn, dat in de toekomst, mensen op een eerlijke manier aan een baan kunnen komen, en dat er niet met nepotistische structuren gewerkt wordt. Het Crisis- en Herstelplan dat onlangs bekend werd gemaakt, zal binnenkort een verandering voor de samenleving moeten brengen, zodat de jongeren toch nog hoopvol gestemd kunnen geraken, dat zij geen kansloze generatie blijken te zijn.

More
articles