Verband tussen voeding en dodelijkheid COVID-19

Volgens het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen (België), is er een duidelijk verband tussen malnutritie en de dodelijkheid van COVID-19. Malnutritie ontstaat door een voedingspatroon waarin onvoldoende of juist te veel nutriënten (voedingstoffen) voorkomen. Vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara, leidt een tekort aan goede voeding tot hoge sterftecijfers.

COVID-19 is op dit moment wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak, en ondervoeding is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van verminderde afweer, wat de vatbaarheid voor infecties vergroot. Wetenschappers van het ITG, vergeleken de cijfers van Global Burden of Disease 2019 en andere openbaar toegankelijke gegevens met de sterftecijfers door COVID-19.

“We identificeerden de landen met een slechte voedingssituatie op basis van vier indicatoren:

sterftecijfers voor groeistoornissen bij kinderen, zoals vertraagde lengtegroei en een te laag lichaamsgewicht voor de lengte, jaren geleefd met een handicap als gevolg van overgewicht en ijzer- en vitamine A-tekorten”, zegt Elly Mertens, epidemioloog aan het ITG. “Vervolgens vergeleken we die gegevens uit 172 landen met het aantal sterfgevallen als gevolg van corona. We hielden daarbij rekening met andere factoren die verband houden met sterfte door COVID-19, zodat onze resultaten echt gericht zijn op malnutritie.”

Uit die analyse blijkt een verband tussen malnutritie en sterfte als gevolg van COVID-19. “Landen die hoog scoren op minstens drie indicatoren voor slechte voeding, hebben hogere COVID-19-sterftecijfers”, zegt José Peñalvo, hoogleraar Volksgezondheid aan het ITG. “Dat geldt vooral voor Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, zoals Angola, Burkina Faso, Tsjaad, Liberia, Mali, Niger, Soedan en Tanzania, maar ook landen als Jemen en Guyana zijn kwetsbaar.”

Volgens de wetenschappers moeten de getroffen landen in de strijd tegen COVID-19, ook prioriteit geven aan voedselveiligheid, goede voeding en sociale bescherming. De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers.(bron: IPS)

More
articles