‘Vrouwen krijgen mogelijkheid topfuncties te bekleden binnen leger’

Minister Krishna Mathoera van Defensie, zei dat er enkele concrete zaken met de hoogste militaire leider van het Amerikaans Southern Command, admiraal Craig Faller, zijn besproken. “Er wordt naar gekeken, hoe de samenwerking van defensie verdiept kan worden”, aldus Mathoera afgelopen donderdag in het radioprogramma ABC Aktueel. Mathoera zei, dat er gekeken wordt naar het effectueren van trainingsmogelijkheden, in het bijzonder trainingen voor vrouwen. Volgens Mathoera, moeten er gelijke mogelijkheden en kansen gecreëerd worden voor de mensen van Suriname. Ze haalde aan, dat de representatie van vrouwen in het Nationaal leger, erg laag is. ‘’Slechts 5 procent.’’ De minister zei, dat uit onderzoek gebleken is, dat vrouwen een heel grote bijdrage kunnen leveren in het kader van vrede, veiligheid, en conflicthantering. Vanuit Suriname is gevraagd om ondersteuning te verlenen door vrouwen de mogelijkheid te geven topfuncties binnen het leger te bekleden. “Vrouwen hun aanwezigheid binnen de gewapende machten moet nadrukkelijker bewezen worden”, aldus de minister.

Er zal ook een verdere versterking van het Nationaal Leger gerealiseerd worden, onder andere versterking van leiderschap, kennisuitbreiding, informatievoorziening, en informatie-uitwisseling. Versterking is volgens de minister nodig om de criminaliteit terug te dringen.

Volgens haar zijn alle landen een beetje van de nodige informatie voorzien.

Mathoera: “Alleen door die informatie bij elkaar te brengen en enkele goede analyses te maken van wat er gaande is, kan men preventief optreden.” In het kader van veiligheid, zal de informatie volgens Mathoera, een heel belangrijke rol spelen, omdat de veiligheid naar de samenleving gebracht moet worden.  Mathoera zei, dat er verder gesproken is over de maritieme samenwerking, de gezamenlijke operaties op het water, joint operaties, en joint trainingen. Echter wordt er ook gekeken hoe het surveilleren uitgevoerd kan worden, om de komst van illegalen te beperken. Volgens Mathoera, zal de eerste actie dit weekend uitgevoerd worden, waarbij er gezamenlijk operaties uitgevoerd zullen worden op de kust van Suriname. Volgens Mathoera, zullen er dit jaar ook een paar concrete beurzen gehouden worden, en zullen mensen geselecteerd worden.

Mathoera gaf aan dat er tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika,  onder andere een maritieme overeenkomst is getekend, die meer inhoud en uitvoering zal geven aan de concrete acties en plannen om de veiligheid op een hoger niveau te brengen. De uitvoering zal dit jaar plaatsvinden. “De resultaten zullen dan merkbaar zijn”, aldus Mathoera. Admiraal Craig Faller heeft minister Mathoera uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Amerikaanse Southern Command.

Volgens Mathoera, heeft president Chandrikapersad Santokhi de ondersteuning aan de samenwerking verleend, omdat het niet alleen om de veiligheid in ons land gaat, maar ook om de veiligheid in de regio. “Er is in elk geval een signaal gegeven, dat de democratische principes en waarden heel hoog gehouden zullen worden, door mensenrechten te respecteren, en respect te tonen voor de onafhankelijkheid van andere landen”, aldus de minister.

More
articles