‘Protest georkestreerde actie van NDP’

VHP-parlementariër Cedric van Samson en politicus Curtis Hofwijks, waren gisteren te gast in het tv-programma To the Point van Apintie TV. Vanwege voor hem bekende overwegingen, heeft de activist Siebrano Pique, die in feite zou deelnemen aan het debat, op het laatste moment afgezegd. Tijdens het debat is er onder andere gesproken, over het protest georganiseerd door Pique, dat afgelopen zaterdag plaatsvond. Van Samson zei, dat de actie meer ‘’een politieke tint’’ had.

“Er was geen sprake van een protestactie, maar een georkestreerde actie, die van de Nationale Democratische Partij (NDP) afkomstig is”, stelde Van Samson. Hij verklaarde, dat hij het niet eens is met het protest dat Pique georganiseerd heeft. Het protest van Pique vóór De Nationale Assemblee (DNA), was tegen het beleid van de regering Santokhi. “Weg met Chan”, werd door de protestanten gescandeerd.

Volgens Van Samson moet men niet met allerlei verhalen komen, wetende dat het protest er niet op gericht was, het land beter te maken. “Wij zien dat bij het protest, het om een bepaald beleid gaat, waarbij mensen hun belangen, veilig willen stellen.” Van Samson stelde, dat het volk het momenteel moeilijk heeft, maar de president ook aangegeven heeft, dat het nu een bittere pil is om te slikken, en we er uiteindelijk beter van zullen worden. Volgens hem heeft de president nooit beloofd, dat alles geregeld zal worden, zonder bepaalde aanpassingen door te voeren in het beleid.

Van Samson verklaarde, dat er in de afgelopen 10 jaren maandelijks geld geleend werd, waardoor de wisselkoersen kunstmatig laag gehouden konden worden en wij als gevolg nu zoveel schuldeisers hebben, die betaald moeten worden. Van Samson: “Dat de president elke keer aanhaalt, het land uit de financiële situatie te halen, zal volgens velen ongeloofwaardig overkomen, omdat zij de veranderingen, nog niet zien.” Echter is het wel onmogelijk van de regering te verwachten, die pas zes maanden aanzit, en niet eens een begroting heeft gehad, al die dingen die  voor de verkiezing gezegd zijn, te realiseren binnen 6 maanden.

Echter werd er bij het protest aangehaald, dat de huidige regering mensen van hun salaris berooft. Van Samson zei, dat men vaak verkeerde informatie voorgeschoteld krijgt en heeft begrepen dat er een Terugwerkende kracht (TWK) aan de ambtenaren uitbetaald was, die volgens hem in juni gestopt werd. Maar omdat het vakantiegeld in juli werd uitbetaald, hadden heel veel mensen niet in de gaten dat dit probleem zich bij de vorige regering had afgespeeld. Er werd toen in augustus opgemerkt, dat er werkelijk een verschil was in het salaris, waarbij men er vanuit ging: “A regering go in mi moni”. Van Samson is voorts van mening, dat als men de problemen bij een protest aanhaalt, er ook een nadere uitleg gegeven moet worden van het probleem. Als dat niet zo blijkt te zijn, en er toch een protest georganiseerd wordt, zal er volgens Van Samson van uitgegaan worden, dat men slechts protesteert om de president weg te krijgen, in plaats op te komen voor eigen belangen.

Hofwijks was voorts van mening, dat de huidige regering slechts 6 maanden aanzit en niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de huidige economische problemen van het land. Volgens hem moet er niet verwacht worden dat er binnen zo een korte termijn, de problemen die de afgelopen 10 jaren zijn gecreëerd, opgelost te krijgen. Hofwijks: “Wij moeten wel eerlijk blijven, dat het onrealistisch is, zo een eis te stellen binnen 6 maanden.” Hofwijks benadrukte, dat het werkelijk een feit is dat de mensen armer zijn geworden, doordat de prijzen in de winkels elke keer stijgen. Volgens Hofwijks, is de overheidsvoorlichting bij de vorige regering wel beter dan de huidige regering. “Echter heb ik het over specifieke problemen, zoals het Inter Monetaire Fonds (IMF), er is weinig transparantie over wat het precies inhoudt.” De samenleving heeft er echter wel behoefte aan, te weten, hoelang het zal duren, wat de voor en nadelen zullen zijn. Volgens Hofwijks, moet er concreet worden aangegeven wat de stand van zaken waren. Omdat er volgens Hofwijks toch zaken gebeuren, die bij de vorige regering is afgekeurd.

 

More
articles