Rusland herkozen tot voorzitter NPS

De verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur en congresbestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS) hebben gisteren, ondanks alle strubbelingen die er spelen binnen de partij, toch plaatsgevonden. Enkele ontevreden leden van de partij hadden het hoofdbestuur voor de rechter gesleept met als eis dat de verkiezingen van de partij naar het eerste kwartaal van volgend jaar verschoven zouden worden. De kortgedingrechter heeft vorige week het NPS-hoofdbestuur in het gelijk gesteld en dus vonden de verkiezingen normaal voortgang. Gregory Rusland is voor nog een periode van vijf jaar, wederom gekozen tot voorzitter van het hoofdbestuur en Danielle Beeldsnijder als voorzitter van het congresbestuur.

Rusland zei in zijn toespraak dat het nieuw gekozen hoofdbestuur en congresbestuur voor een periode van vijf jaar gekozen is en daarmee de verantwoordelijkheid krijgt om de partij ook door de verkiezingen van 25 mei 2025 te leiden en ervoor te zorgen dat de NPS niet alleen groeit in het aantal stemmen, maar ook in het aantal zetels. “Qua draagvlak is de NPS de derde grootste politieke partij in het land qua stemmen, maar met het zetelaantal zijn we nog niet waar we moeten zijn vanwege het kiessysteem.

Er is veel werk aan de winkel. NPS verdient een betere plaats in de Surinaamse politiek, maar we moeten er voor werken”, stelde Rusland.

Hij deelde mee dat het nieuw hoofdbestuur in januari zal beginnen met de evaluatie van alle structuren, afdelingen en onder afdelingen binnen de partij beginnende bij het hoofdbestuur. Dit moet volgens Rusland gebeuren zodat problemen in het functioneren opgelost worden. Hij beloofde dat hij zal doorgaan met het luisteren naar alle structuren. Ook riep hij alle NPS’ers op om hun problemen of ideeën te bespreken met de leiding en niet naar de media te rennen om mensen zwart te maken. “Anders ben je geen echte NPS’er. Zoals altijd, zullen we besluiten van het congres en de structuren moeten opvolgen, ook al ben je het niet eens. Maar laten we zaken niet saboteren, omdat we het niet eens zijn. Dat zullen we ook niet tolereren”, benadrukte Rusland.

De jongeren van de NPS werden ook opgeroepen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de partij en het land. Volgens Rusland zitten de jongeren met hun eigen problemen en worden in staat gesteld hun visie te geven over oplossingen. “Zij moeten ervoor zorgen dat zij een leven voor zichzelf creëren en hun kinderen, dus we moeten naar de jongeren luisteren en zorgen dat er meer jongeren komen.” Ook deskundigen en NPS’ers die teleurgesteld zijn, werden opgeroepen hun schouders onder het werk te zetten en een bijdrage te leveren aan de verdere opbouw van de partij. Regelgeving, statuten en reglementen van de partij, blijven hoog in het vaandel. “Laten we democraten zijn en de partij niet van buiten uit een slechte naam geven. Als u dat doet, beschouwen we u niet als NPS’er”, zei Rusland.

Ten aanzien van de ontwikkelingen in het land gaf Rusland aan, dat er tien jaar lang een regering aan de macht was die alles kapot heeft gemaakt en dat het tijd zal kosten om alles weer op te bouwen. Het grootste probleem is volgens hem nog steeds de financieel-economische situatie. De regering moet elke dag zoeken naar geld om schulden af te lossen en verschillende initiatieven zoeken voor oplossingen, zoals bij het IMF aankloppen en de herschikking van leningen. “De NPS weet dat de maatregelen pijn gaan doen, de prijzen in de winkels schieten de pan uit en de kosten voor levensonderhoud stijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de NPS, dat er ook maatregelen getroffen worden om de kleine man tegemoet te komen. De NPS zal continu daarnaar kijken”, stelde Rusland.

Een ander probleem is de woningnood. Rusland gaf aan dat de president hem benoemd heeft als staatsadviseur, waarbij hij de verantwoordelijkheid heeft om een cluster van ministers te coördineren om dit vraagstuk te bekijken. Wat gedaan moet worden, is in kaart brengen waar we zijn op dit gebied en wat gedaan kan worden om elke Surinamer tegemoet te komen. Het cluster bestaat uit de ministers van Openbare Werken; Grondbeleid en Bosbeheer; Sociale Zaken en Volksontwikkeling; Natuurlijke Hulpbronnen en Ruimtelijke Ordening en Milieu. “In de komende vier jaren zullen woningen gebouwd worden en behalve dat, gaan we een zodanig beleid voeren dat wanneer de woningen gebouwd worden, er werkgelegenheid is”, aldus Rusland.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles