Santokhi: ‘Aanbetaling COVID-19 vaccin reeds geschied’

President Santokhi deelde gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) mee, dat de regering gekozen heeft voor een burgervriendelijk beleid, waarbij er een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de landgenoten, voor wat betreft COVID-19. “Nu, na vier maanden, kunnen wij vaststellen dat ons beleid zeer goed heeft gewerkt”, concludeerde hij. De verspreiding van COVID-19 is volgens hem sterk teruggelopen als gevolg van de COVID-19 protocollen die zijn getroffen. “We hebben op dit moment een dalende trend en zijn van code rood overgestapt naar code oranje.” Santokhi legde uit, dat in verband met het beschikbaar komend vaccin, de regering reeds een aanbetaling heeft gedaan, in verband met de zekerheidstelling bij de aankoop. “Dit vonden wij noodzakelijk, omdat wij willen dat onze samenleving ervan verzekerd is dat het vaccin ook voor onze eigen burgers beschikbaar komt.” Santokhi merkte op, dat er zicht is op een vaccin, “Maar totdat het er zal zijn, zal de samenleving voorzichtig moeten blijven”, aldus het staatshoofd.

Bestaande economische crisis

Hij benadrukte verder, dat COVID-19 heeft geleid tot een aanzienlijke verergering van de reeds bestaande economische crisis in het land. “Het heeft een zware wissel getrokken op de samenleving. Daarom hebben wij, terwijl wij bezig waren COVID-19 te bestrijden, ook direct het traject tot normalisatie ingezet.” Terwijl het accent ligt op bescherming van de volksgezondheid, kan volgens president Santokhi ook de economie weer worden opgestart, om de gevolgen van COVID-19 voor de samenleving,  zoveel mogelijk te beperken.  Zo heeft de regering in samenwerking met het Outbreak Management Team (OTM), de protocollen voortvarend ontwikkeld en wel in onderling overleg met de verschillende doelgroepen en het bedrijfsleven. “Steeds meer sectoren van het bedrijfsleven hebben de protocollen  geïmplementeerd, zodat deze weer kunnen normaliseren en kunnen bijdragen aan de verdere economische ontwikkeling van ons land.” Hij zei ook, dat andere sectoren zich thans gereed maken voor de afronding en uitvoering  van de protocollen, zodat ook deze bedrijven langzamerhand weer open kunnen starten. “Op basis daarvan kunnen we geleidelijk overgaan tot normalisatie. Waar we kunnen verlichten, doen we dat. Maar we zijn er nog niet. Een ieder zal zich aan de maatregelen moeten houden”, aldus Santokhi.

In de afgelopen 24 uur is weer een persoon overleden aan het COVID-19-virus. De teller staat nu op 115.

Verder is er maar één besmet geval geregistreerd en die persoon is afkomstig uit Paramaribo. In het afgelopen etmaal zijn er 51 testen uitgevoerd. Momenteel zijn er 30 actieve gevallen. Veertien personen zijn opgenomen in de verschillende ziekenhuizen en vijf op de Intensive Care Unit.  Verder zijn er elf personen in isolatie en 528 anderen in quarantaine.

More
articles