‘Wij willen vele vrienden in de wereld maken’

President Chandrikapersad Santokhi zei gisteren tijdens de jaarrede, dat in de buitenlandse politiek van deze regering, het aantrekken van investeringskapitaal voor productiestimulering, centraal staat. “Wij willen vele vrienden in de wereld maken, niet alleen één of twee. Wij zullen wereldwijd, een principieel, pragmatisch en evenwichtig buitenlands beleid ontwikkelen, dat tot uiting zal komen in het aangaan met relaties met bevriende landen en relevante multilaterale organisaties in de Amerika’s, Azië, Afrika en Europa. Onze bevolking reflecteert een diversiteit en een rijkdom aan culturen, die wij tot uitdrukking zullen brengen in onze buitenlandse politiek”, zei de president.

Volgens het staatshoofd zullen bijzondere inspanningen worden ondernomen, om ons land in het buitenland effectief te presenteren, voor het aantrekken van buitenlandse investeerders en steun van internationale instellingen en organisaties. In het licht van de nieuwe taken vindt er ook een grondige evaluatie plaats van de buitenlandse posten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), is reeds begonnen hechtere relaties aan te gaan met de hier te lande aanwezige honorair consuls die ongeveer dertig landen vertegenwoordigen.

Voor het jaar 2021 is het buitenlands beleid vooral gericht op het verkrijgen van politieke steun en middelen om het land financieel en economisch weer op spoor te krijgen. In de afgelopen twee maanden is hard gewerkt om de betrekkingen met onze buurlanden, Brazilië, Guyana en Frans-Guyana, tot op het hoogste niveau aan te halen. Er zijn in dat verband concrete afspraken gemaakt en naast de twee bezoeken aan Guyana en Frans-Guyana, is in voorbereiding het overleg met de president van Brazilië. Aan de relaties met Indonesië, China en India, zal na een grondige evaluatie voor wat betreft de technische samenwerking, bijzondere inhoud worden gegeven. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de diverse afspraken die in de afgelopen twee maanden zijn gemaakt met de Verenigde Staten van Amerika en Nederland.

Met Nederland is afgesproken dat er weer ambassadeurs zullen worden uitgewisseld. Uiterlijk 25 november is er weer een ambassadeur voor Suriname in Den Haag, Nederland. Het traject om de gemaakte afspraken voor technische samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika is inmiddels gestart, na het bliksembezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, twee weken geleden. De regering zal Suriname volgens de president, presenteren als een land waar er democratie is en democratische beginselen en instituten gerespecteerd worden, een land waar recht en wet geldt voor een ieder, en niet wordt misbruikt voor individueel belang, een land waar mensen- en politieke rechten worden nageleefd, beschermd en versterkt en een land waar behoorlijk bestuur de norm is.

More
articles