OW past beleid aan voor bouwvergunningen

Er worden bouwvergunningen voor diverse doeleinden (een schutting, zwembaden, woonhuis, zakenpanden tot villa’s) aangevraagd bij het ministerie van Openbare Werken (OW). De wachttijden zijn soms lang, bouwprojecten vinden illegaal plaats, instructies of informatie is niet altijd duidelijk, het aantal aanvragen neemt jaarlijks toe, er is te veel loperij voor de burger, omdat diverse stukken nodig zijn.

Vanwege aanhoudende klachten van burgers over de illegale bouw, vaak ook nog in strijd met de wettelijke bepalingen en voorschriften, bouwvergunningen en mogelijke onduidelijkheden voor burgers en verkavelaars, is besloten alle instructies, richtlijnen en documenten aan te passen of te verduidelijken en een aantal additionele regels of richtlijnen te formuleren op het gebied van bouwvergunningen.

Er zal een kleine werkgroep worden samengesteld om het probleem van bouwvergunningen en illegale bouw aan te pakken, zodat burgers, architecten en aannemers vlotter en professioneler aan de slag kunnen met assistentie van de bouw- en constructiesector.

De volgende acties zullen worden genomen de komende weken. De werkgroep zal worden aangesteld en zal bestaan uit een trekkersgroep van drie personen die voor de voorbereiding, uitvoering en vastlegging zorgt. Deze groep zal de belanghebbenden horen en de bijdragen verwerken. De minister van OW en de directeur zullen rechtstreeks de zaken volgen.

More
articles