Koersunificatie noodzakelijk vanwege financiële problemen

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), heeft gisterenavond op het terrein van de STVS, onder de naam Econotori, een discussieavond georganiseerd. Gesproken werd met belanghebbenden en beleidsmakers binnen de samenleving over de voor- en nadelen van de unificatie van de wisselkoers. Aan het debat hebben verschillende autoriteiten die mogelijk te maken hebben met de koersunificatie deelgenomen, namelijk de VES, C-47, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en het ministerie van Financiën. De betrokken autoriteiten meenden de samenleving via deze economische dialoog te informeren over de huidige koersontwikkelingen en huidige financiële problemen.

VES-voorzitter Winston Ramautarsing, gaf aan dat de koers niet door de cambiohouders en banken wordt bepaald. “Ze zijn wel kapitaalkrachtig om de koers op een dag omhoog te stuwen, maar ze kunnen dat niet duurzaam doen, want ze zitten in een business van koop en verkoop.’’

Hij legde uit dat er twee wisselkoerssystemen zijn, namelijk de vaste en de zwevende ofwel flexibele wisselkoers. ‘’De vaste wisselkoers is te verkiezen, indien je voldoende reserves en een goed bestuur hebt’’, zei hij.

“Als je reserves opraken en iets gaat mis, dan krijg je lege rekken. Dit hebben we zelf meegemaakt in de jaren negentig. Vanaf toen is Suriname overgestapt naar een zwevende wisselkoers, alleen hebben we het niet goed aangepakt”, zei Ramautarsing. Volgens hem is de koers de afgelopen jaren systematisch omhoog gegaan, vanwege de vraag en het aanbod van valuta. Een koersdaling heeft volgens hem ook te maken met het vertrouwen in een regering. “Het vertrouwen kan zich vertalen in de wisselkoers, dat hebben we zelf mogen meemaken na de verkiezingen van 25 mei. Vertrouwen kan de koers omlaag drukken. Indien de bestaande regering de verkiezingen had gewonnen, zou de koers momenteel boven de SRD 20 zijn. Alleen komt vertrouwen te voet en gaat te paard”, zegt hij. Om het vertrouwen dat aan de huidige regering gegeven is te behouden, zullen er volgens Ramautarsing, de juiste corrigerende maatregelen getroffen moeten worden.

De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zegt dat Suriname geconfronteerd is geworden met het feit dat het zijn euro uitgaven niet in US-dollars heeft kunnen omzetten. “Ik durf te stellen, dat we een dollar economie hebben opgebouwd, terwijl onze nationale munteenheid de SRD is.

Dus de prijs van geld wordt inderdaad bepaald door vraag en aanbod. En als er veel meer vraag is dan er aangeboden wordt, dan gaan de prijzen omhoog.

Ook door grote overheidsuitgaven is de onze economie uit zijn voegen gegroeid, terwijl overheidsinkomsten dat niet hebben kunnen bijbenen”, aldus Achaibersing. Verder zegt hij dat er ook in de afgelopen periode enorm geleend is in vreemde valuta, waarbij aflossingen ook in vreemde valuta gepleegd moeten worden. Wat het probleem moeilijker maakt volgens Achaibersing, is dat onze inkomsten in vreemde valuta als onderpand zijn gegeven of minder zijn geworden. “Vanwege de productie die niet op gang is gekomen, maakt de situatie heel moeilijk.

Dat de koers is gaan stijgen, is niet onlogisch.

De vraag die er nu rijst is: hoe corrigeer je dat of hoe breng je koers weer in evenwicht? Ook is er inderdaad geen vaste wisselkoers, het probleem is momenteel heel moeilijk op te lossen”, zegt Achaibersing. Volgens hem is het huidige probleem anno 2020 veel groter, dan in de jaren negentig. De minister benadrukt dat de rol van de burger om het probleem om te lossen, niet onderschat moet worden.

“We moeten onze productie op gang zien te brengen en onze lokale economie stimuleren door minder te importeren. Maar om dat te kunnen doen, moeten we in staat zijn onze lokale producten te consumeren en daardoor onze bedrijven een stimulans geven”, zegt Achaibersing.

VSB-voorzitter Bryan Renten, zegt dat zijn organisatie ook een voorstander is van depreciatie en koersunificatie.

Volgens Renten zijn er twee belangrijke redenen rond de koersontwikkelingen. “De multiple koersen werken corruptie in de hand, dat hebben we onlangs gezien bij twee ondernemers die toegang kregen tot de Centrale Bank koers, om goedkope levensmiddelen te importeren, en daarmee werden andere bonafide bedrijven uit de markt gedrukt. Ten tweede krijg je door de verschillende wisselkoersen in ieder geval onzekerheid in de markt”, zegt Renten. Volgens hem is er nu al een schommeling in de markt te merken, gezien men ervan op de hoogte is dat er een depreciatie op komst is.

Gezien de mens een belangrijk factor is bij de wisselkoersen, vandaar zegt de voorzitter van C-47, Robby Berenstein, dat de kosten na de koersunificatie voor de samenleving doorberekend moeten worden. “Men wil weten wat een brood zal kosten na de koersunificatie.

De werknemer zit in twee posities in de economie, namelijk: consument en producent. Alle kosten moet aan de werknemer gepresenteerd worden, gezien nu de vraag bij hen rijst hoe ze gecompenseerd zullen worden.

Echter moet er ook aan de mensen worden uitgelegd, dat indien er niet geünificeerd wordt, wat de gevolgen kunnen zijn”, aldus Berenstein.

door Orsilia Dinge

 

More
articles